Živočišní matematici?

Mnoho živočichů – dokonce i členovci – mají schopnost očima vyhodnotit počet, tedy množství objektů ať jde o potravu, nepřátele, členy rodiny. To zjistili zoologové mnoha testy. Nebylo však vždy možné jednoznačně určit, jak velkou roli u těchto „účastníků experimentů“ hraje pouhé počítání či vnější okolnosti, jako prostředí, situace apod. „Několik experimentů se snažilo tento problém řešit, ale obvykle ne úplně. Jedinečnost naší studie spočívá v tom, že jsme co nejlépe kontrolovali nečíselné proměnné,“ uvedl její autor (preprint, bioRxiv, 2021) D. Potrich, kognitivní vědec a vedoucí týmu, který se zabýval způsobem, jak přesněji zjistit, zda živočich skutečně dokáže vizuálně posoudit počet podnětů. Pro svůj výzkum si tým vybral rybku jménem stříkoun lapavý (Toxotes jaculatrix), lidově zvanou lukostřelec.

Přesná střelba

Zdroj: Youtube

„O existenci smyslu pro čísla u ryb se vedou diskuse, které vycházejí z toho, že empiricky není možné oddělit číselnou informaci od všech ostatních souvisejících vlastností najednou,“ řekl Potrich. Ale stříkoun lapavý to dokázal a vědci ho naučili počítat. Domovem tohoto kolem dvaceti centimetrů velkého „lukostřelce“ jsou nejčastěji mangrovníkové bažiny Indo-Pacifiku a Austrálie. Stříbřitá rybka je známá svou schopností vystřelit z tlamičky proud vody a sestřelit svou kořist – hmyz nad hladinou (viz video). To potrichův tým při svých pokusech využil při testování schopnosti těchto ryb rozlišovat čísla. Nad nádrže s rybami umístil monitory se dvěma sadami svítících bodů. V jedné byly tři, ve druhé šest. Opakovaně je stříkounům ukazovali a za odměnu (potravu) je naučili, aby jedna skupina označila svým „plivnutím“ sadu o třech a druhá o šesti.

Pro své testy s „lukostřelci“ vyvinuli vědci softaware, který měl vyloučit, aby rozhodování ryb ohledně výběru čísla neovlivňovaly jiné okolnosti. Při každém tesu se tak měnila velikost a uspořádání a další detaily. Studie ukázala, že stříkouni skutečně dokážou rozlišovat malá a velká čísla. Dle výzkumníků byla zjištění velmi pozoruhodná: „Bez ohledu na tyto změny byly ryby stále schopné rozlišovat mezi čísly, což ukazuje pozoruhodnou schopnost spontánního využívání abstraktních číselných informací.“

Uplatnění v praxi

Vědci svou studií dokázali, že i ryby, přinejmenším alespoň stříkouni lapaví mají vrozený smysl pro určování množství objektů a umí rozlišovat větší a menší počet. A proč tyto malé počtáře touto schopností příroda vybavila? Jak se zdá, nepomáhá jim to zvětšit vzdálenost a přesnost „výstřelu“ na kořist. Ale dle Potricha „… rozvoj smyslu pro počet souvisí se základními biologickými potřebami, které jim pomáhají odhadnout, kolik je v okolí dalších lukostřelců nebo predátorů a kolik je v různých oblastech potravy, což jsou nástroje, které jsou samozřejmě užitečné pro jejich přežití.“

Závěrem ještě jedna zajímavost z říše rybích počtářů. Němečtí výzkumníci z Bonnské univerzity pomocí žlutých a barvených obrazců naučili cichlidy papouščí a rejnoky sečíst tři plus jedna a odečíst tři mínus jedna. Ale proč tuto schopnost ryby mají, výzkum nezjistil.

 Zdroje: curiosmos.com, www.popularmechanics.com,, www.earth.com