Jednalo se o tzv. Filadelfský experiment, jehož cílem bylo „skrytí“ torpédoborců, aby nebyly zjistitelné nepřátelskými radary. Silné elektromagnetické pole mělo způsobit ohnutí světelných paprsků kolem objektu. Tím by se stal neviditelným. Pokus, na který měl podle konspiračních teorií dohlížet sám Albert Einstein, se však zvrtnul v šílenou tragédii. Někteří členové posádky během něho zmizeli, další byli zataveni do kovových konstrukcí lodě. Mnoho navrátilců mělo těžké popáleniny, na které zemřeli. Přeživší později vypovídali, že se během cesty ocitli v paralelním světě, v němž viděli zvláštní tvory.

Celý experiment měl mít negativní dopad na psychiku posádky. Většina z nich skončila v psychiatrické léčebně. Einstein měl být tak vyděšený, že všechny poznámky o spolupráci spálil a prohlásil, že lidstvo ještě není na cestování v čase připraveno.

Příběhy o cestování v čase

Pokud je příběh o Filadelfském experimentu pravdivý, byl v padesátých letech sestrojen reálný stroj času. Bránu do jiných historických epoch či světů však může vytvořit i příroda sama. Jak jinak by se daly vysvětlit výpovědi pilotů, kteří během svého letu spatřili zvláštní úkazy?

Sovětský pilot V. Orlov měl v roce 1976 letět přímo nad bitvou u Gettysburgu, jež se odehrála ve dnech 1.–3. července 1863. A. Ustimov zase o deset let později popsal, že se během svého letu ocitl přímo nad strarověkým Egyptem. Zajímavý příběh se stal v srpnu 1897 v sibiřském městě Toblsk. Byl tam zadržen muž, který vypadal „divně". Při výslechu tvrdil, že se narodil v roce 1965 a pracuje jako PC operátor. Podle svých slov nevěděl, jak se v městě objevil. Najednou ho začala bolet hlava a ztratil vědomí, když se probral, byl v neznámém prostředí. Přivolaný lékař mu diagnostikoval šílenství a zavřel ho do blázince.

Časový paradox

Podobné legendy fascinují nejen laickou veřejnost, ale také teoretické fyziky. Sami říkají, že pohyb v čase možný je. A daly by se k tomu využít různé „stroje". Ty by měly obsahovat nějaký druh exotické hmoty, buď se zápornou energií, jakou mají mít červí díry, nebo topologický defekt. Navíc by se člověk musel vypořádat s tzv. časovým paradoxem.

Ten říká, že pokud bychom se vraceli v jiném čase do téhož místa, musely by se brát v potaz všechny pohyby Země a vesmíru. Pozemské kontinenty se totiž nepohybují jen vertikálně a horizontálně, ale vznikají i zanikají. Časový paradox je navíc stav, v němž reakce zruší akci, která ji vyvolala. Pokud byste tedy v jiné dimenzi nechtěně zabili svého dědečka, reálně byste se nenarodili. S těmito problémy se vypořádal student matematiky Germain Tobar z Queenslandské univerzity.

Kvantová fyzika

„Einsteinova teorie obecné relativity předpovídá existenci časových smyček, kde se událost může nacházet v minulosti i budoucnosti," vysvětluje. Jeho výpočty ukazují, že aby se časoprostor vyhnul paradoxům, dokáže se přizpůsobit. Například, kdyby se nějaký cestovatel vydal do minulosti, aby zabránil rozšíření nemoci a mise by se podařila, v budoucnu by se přece nemoc nemohla rozšířit tak, aby měl někdo důvod vydávat se do minulosti. Tím by došlo k časovému paradoxu.

Tobarova práce naznačuje, že i přes zásah zachránce by se nemoc stejně rozšířila, čímž se časový paradox odstraňuje. Zjednodušeně řečeno, matematický model říká, že cestování časem je možné, ale cokoli by se v minulosti změnilo, dění v budoucnosti by to neovlivnilo. S tím souhlasí i vedoucí Tobarovy práce, fyzik Fabia Costy.

Stroj času

Pokud se tedy vědci vypořádali s časovým paradoxem, je možné, že se stroje času konečně dočkáme? V blízké budoucnosti asi nikoli. Nové výpočty Sergeje Krasnikova z Petrohradské observatoře Pulkovo však naznačují, že lze vytvořit stabilní prostorový tunel, který by sloužil jako most do jiné dimenze. Podle něj si tento objekt - červí díra - dokáže generovat tzv. exotickou hmotu, jež ji udržuje stabilní, sama. „Zdá se, že výpočty jsou správné. Jde však zatím pouze o akademickou konstrukci, která má k praktickému potvrzení ještě velmi daleko," říká doktor Pavel Krtouš z Ústavu teoretické fyziky MFF UK.

Zdroj: Youtube

Zdroj:

www.military.com, www.goaravetisyan.ru, www.denik.cz, www.utf.mff.cuni.cz