Svými čtvercovými balvany, dokonale zasazenými s přesnou geometrií, však studna působí dojmem, jako by byla postavena dnes.

Dávná supercivilizace za sebou zanechala tajemnou studnu

Nachází se nedaleko Paulilatina na Sardinii a je nejreprezentativnější posvátnou studnou ostrova. Prolínají se v ní totiž nejrůznějsí příběhy, legendy a pravdy.

Studna sv. Kristýny je starobylá stavba. Ačkoliv její název může evokovat jakési spojení s křesťanskou světicí, tato studna nemá s křesťanskou vírou téměř nic společného.

Ve skutečnosti byla postavena v době bronzové, tedy dávno před příchodem křesťanství. Kromě toho studna sv. Kristýny nebyla ani jako studna přesně využívána. Voda se z ní nečepala.

Naopak byla využívána jako rituální místo. Ačkoli se takové posvátné studny nacházejí po celé Sardinii, studna sv. Kristýny je jednou z nejlépe zachovaných svého druhu.

Památka je orientována od severoseverozápadu k jihu-jihovýchodu a skládá se ze tří samostatných částí. Zvláštností je, že všechny tyto části jsou vytesány s naprostou přesností.

Studna sv. Kristýny obsahuje předsíň nebo atrium, schodiště a komora tholos hypogeum. Dva vnější obvody nepředstavují žádnou výrobu a jsou tvořeny kameny a hlínou.

Předsíň je část před schodištěm, kam se ukládaly votivní dary pro božstvo. Schodiště kromě toho, že umožňovalo přístup do komory hypogeum a plnilo důležitou estetickou funkci, také umožňovalo přístup k vodě. Právě ta pak měla v různých ročních obdobích nestálou hladinu.

Vědci jsou v šoku, jak funguje

Komora tholos neboli falešná kopule, široká asi 2,5 metru, dokonale zapadá do lichoběžníkového tvaru schodiště. Je tvořena z jasanů tvořících soustředné kruhy.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Směrem k vrcholu komory, která je zakončena kruhovým světlem o průměru 35 cm a výšce 7 m, se postupně zmenšují.

V současné době má voda stálou hladinu 50 cm. Je to důsledek stavby odvodňovacího kanálu vybudovaného během výkopové kampaně, který umožňuje návštěvu uvnitř stavby každý den v roce. Vědci jsou v šoku, jak dokonale funguje.

Vnější část celého chrámu se od vnitřní liší menší pozorností věnované detailům. Umělecká složka však nechybí. Z horní části můžete obdivovat pozoruhodnou ohradu ve tvaru klíčové dírky, která slouží jako rám a uvnitř má kamenná sedátka. Vnější část elipsovitého tvaru o rozměrech 26 x 20 m uzavírá celou stavbu. Posvátná studna sice vykazuje podobné vlastnosti jako ostatní exempláře přítomné na ostrově, vyniká však značnou velikostí, vynikajícím stavem, ale především velmi propracovanou stavební technikou.

Zdroje:

www.atlasobscura.com

ecobnb.com

www.researchgate.net