Jak říká doktor Robert Jastrow, zakladatel Goddardova institutu NASA pro vesmírná studia: "Pro vědce, který žil svou vírou v sílu rozumu, končí tento příběh jako zlý sen. Zdolal hory nevědomosti; chystá se dobýt nejvyšší vrchol; když se vytáhne přes poslední skálu, přivítá ho skupina teologů, kteří tam sedí už po staletí."

Vše směřuje k Bohu

Mezi oběma těmito názory se pomalu stírají hranice: už i někteří vědci nevylučují, že vesmír skutečně stvořil Bůh. Je důležité si uvědomit, že věda je ze své definice omezená ve svém rozsahu a může nám říci pouze o přírodních jevech. Může vysvětlit určité zákony existujícího vesmíru, například přitažlivost dvou objektů (gravitaci) nebo proč je nitroglycerin nestabilní sloučenina. Může i vysvětit mnohé jevy. Jako třeba co by se stalo, kdyby někdo upustil onu lahvičku s nitroglycerinem: gravitace by způsobila, že by lahvička padala na zem stále větší rychlostí a výsledný náraz na nestabilní sloučeninu by vedl k výbuchu.

Ale nedokáže nám předpovědět, proč by měl být vesmír vůbec zkonstruován s gravitací, ani to, zda bylo dobře nebo špatně, že lahvička explodovala tak, jak explodovala.

Morální otázky jsou filosofické povahy, nikoli vědecké. Věda může být schopna předpovědět, co se stane, ale morální soudy jsou doménou teologa a filozofa.

Zde je video hovořící o tom, že Bůh stvořil vesmír:

Zdroj: Youtube

Skutečně velký třesk?

Teorie velkého třesku je jedním z pokusů vysvětlit, jak náš vesmír vznikl. Před teorií velkého třesku se mnoho vědců domnívalo, že vesmír existoval odjakživa, tedy nebylo třeba, aby ho stvořil Bůh. Také zde bylo přesvědčení, že když ve vesmíru existuje nekonečné množství času, pak se dříve či později někde sejdou všechny správné podmínky pro vznik života… Ve dvacátém století se však stalo několik věcí, které myšlenku nekonečně starého vesmíru radikálně popřely.

Nejprve vědci dokázali, že galaxie jako by se od sebe vzdalovaly, Einsteinova obecná teorie relativity pak ukázala, že vesmír se musí rozpínat. Astronom Edwin Hubble si všiml, že světlo hvězd se při jejich pozorování posouvá do červeného spektra, takže se od sebe vzdalují nejen hvězdy a galaxie, ale že se roztahuje i samotný prostor mezi nimi.

Důsledky toho, že vesmír nebyl nekonečně starý, dráždily ty, kteří měli pocit, že se příliš blíží popisu biblického stvoření. Nyní téměř všichni vědci přijímají fakt, že vesmír měl počátek před konečným časem.

Je velký třesk důkaz, že vesmír stvořil Bůh? Podívejte se:

Zdroj: Youtube

Třesky mají jisté „mezery“

Co je na myšlence vesmíru, který vznikl „velkým třeskem", tak znepokojivé, že se vědci snažili vysvětlit tuto myšlenku? Odpovědí je právě existence Boha.

Co přesně "třesklo", že vznikl vesmír? Pokud jsou hmota, prostor a čas součástí našeho vesmíru, co bylo předtím? Z ničeho nic nevznikne, takže tam něco muselo být, ale to něco nesmělo být hmotné, nesmělo to být prostorové a nesmělo to být časově omezené. Těmto kritériím vyhovuje právě Bůh. Je duch, nikoli hmota, a jako duch přesahuje prostor. Bůh je také definován jako věčný, proto může být mimo čas.

A proč vesmír vůbec "bouchl" do existence? Jaká změna nastala, aby k ní došlo a kdo provedl ono bouchnutí? Bez výchozího bodu skončíte u nekonečného kladení otázky "co pak způsobilo, že se to stalo?" Stává se logicky nekonzistentním neustále posouvat příčinu o krok zpět - tomu se říká nekonečný regres. Proto potřebujete první příčinu, která by proces zahájila, ale něco, co samo o sobě příčinu nepotřebuje - totiž Boha.

Podíváme-li se na to logicky, pak by křesťany neměla představa o stvoření typu velkého třesku příliš trápit. Hlavní myšlenka vzniku vesmíru před konečně dlouhou dobou je vlastně obrovským ústupkem ze strany moderní vědy. A této půdy se vědci dlouho nechtěli vzdát.

Nakonec bychom tedy mohli Boha coby Stvořitele přirovnat ke kvantovému jevu. Ale Bůh se podle některých vědců může skrývat i jinde. Například astrofyzik Joel R. Primack říká, že veškeré jevy, které jsou viditelné lidským okem, tvoří méně než 1 procento celého vesmíru. Bůh je dle tradiční definice neviditelný, proto mu vesmír poskytuje dostatek prostoru k utajené seberealizaci. Německý astronom Michael Hippke zase hledal Boha v mikrovlnném záření, které se zrodilo relativně krátce po Velkém třesku.

Možná nám nezbyde než přijmout, že věda a víra by měly existovat společně.

Zakončeme tedy tuto úvahu videem, na němž dítě dokazuje existenci Boha! Toto video má téměř 800 tisíc zhlédnutí:

Zdroj: Youtube

Zdroje: lifehopeandtruth.com, www.comereason.org