Fyzik Paul Davies se v této souvislosti pouští do podnětného zkoumání, které se snaží překlenout propast mezi tradičními názory a vědeckými objevy. Podívejte se na toto video:

Zdroj: Youtube

Co se stalo před velkým třeskem?

Teorie velkého třesku, která vysvětluje zrod vesmíru jako explozivní událost, je základním kamenem kosmologie. Zároveň však klade zajímavé otázky, co se stalo před velkým třeskem a zda při jeho iniciaci hrála roli božská přítomnost. Zde Davies vstupuje do rozhovoru se svým pronikavým pohledem.

Jaký je vztah Boha a vesmíru

Davies zpochybňuje tradiční atributy Boha a pochybuje o představě, že vyšší moc existovala před samotným vesmírem. Nastoluje zásadní otázku: vesmír obsahuje temnou hmotu a temnou energii, které dohromady tvoří naprostou většinu vesmírného obsahu a po miliardy let spolu soupeří a utvářejí vývoj galaxií a planetárních systémů.

Davies přehodnocuje tradiční představu o božstvu, které stvořilo vesmír. Tato představa naráží na složitosti, když uvážíme roli temné hmoty a temné energie při utváření vesmíru. Tyto síly působí již delší dobu, což vyvolává otázku, zda tradiční představa stvořitele odpovídá dynamické povaze vesmíru, jak ji chápeme nyní.

Boha je možné „nově“ definovat

Davies navrhuje novou definici, která by zahrnovala naše současné vědecké poznatky. Zavádí myšlenku Boha jako metaforického konstruktu spíše než doslovné všemocné bytosti. Tento diferencovaný pohled uznává složitost vesmíru a síly, které pohánějí jeho probíhající vývoj, a nabízí nový způsob, jak ocenit hlubokou povahu existence.

Daviesova perspektiva představuje most mezi vědou a spiritualitou. Tím, že přeformuloval Boha jako symbolickou reprezentaci vesmíru a jeho základních principů, vytváří prostor pro smysluplný dialog jak pro věřící, tak pro skeptiky. Tato perspektiva podporuje harmonickou koexistenci mezi snahou o vědecké poznání a kontemplací duchovních konceptů.

Vzhledem k tomu, že Davies ve svém nadcházejícím zkoumání pokračuje v prohlubování svého pojetí "Boha, který by mohl být skutečný", připravuje půdu pro širší diskusi o tom, jak věda a spiritualita mohou obohatit naše chápání vesmíru. Toto nově definované pojetí Boha nás vybízí k zamyšlení nad naším místem ve vesmíru a k zamyšlení nad propojeností našeho světa v novém světle.

Zdroje: www.npr.org, www.sciencealert.com, vesmir.cz, arxiv.org/abs/2011.14435  - studie