Vykročte…

Rychlou svižnou chůzí s hlavou vztyčenou se vzpřímeným postojem a rovnými zády dle Backeho chodí úspěšní a vlivní lidé (achiever). Jsou živí a plní energie. Jedou tzv. naplno. Při řeči často gestikulují a dokážou se bavit s každým. Jsou sebevědomí, rádi přijímají nové výzvy a sbírají nové zkušenosti. Jsou společenští a přátelští, touží po uznání a ocenění. Občas můžou působit neupřímně až falešně.

Uzavření, důslední až kritičtí lidé (corrector) dělají malé krůčky, mají shrbená záda. Jsou přemýšliví a žijí svým vnitřním světem pocitů a prožitků, myšlenek. Mají rádi duševní klid a soukromí, jsou hloubaví. Ve společnosti jsou plaší, při rozhovoru se vyhýbají očnímu kontaktu, nemají rádi tzv. společenskou konverzaci, do rozhovoru se zapojí jen, když chtějí vyjádřit něco podstatného. Trvá jim dlouho, než naváží kontakt a vybudují si silnější pouto.

Velmi pomalu a opatrně až neklidně se pohybují úzkostlivípesimističtí lidé (worrier). Jejich krok je krátký, často tzv. vláčí nohy. Oči mají upřené dolů, vůči okolí jsou obezřetní. Působí upjatě až ustaraně, jsou uzavření, přemýšlivý i bojácní. Dávají přednost samotě, nemají příliš velký zájem o své okolí. Bývají smutní a nedokážou se odpoutat od běžných starostí. Takoví lidé jsou snadno zranitelní.

Velmi rychle svižným a rázným krokemhlavou vztyčenou chodí vedoucí pracovníci, manažeři (executive). Obvykle jsou pohrouženi do svých myšlenek, okolí si nevšímají, občas do někoho narazí. Jsou cílevědomí a usilovní, výborně jim to myslí a skvěle řeší problémy. Někdy můžou působit nepřátelsky.

Empatický člověk se zájmem o druhé (supporter) jde středním tempem, má jistý krok. Při chůzi může gestikulovat, navazuje oční kontakt a komunikuje s lidmi. Je vstřícný, ochotný, oddaný a spolehlivý. Je dobrým týmovým hráčem, umí naslouchat, dobře se s ním spolupracuje a je spolehlivý. Dřív si dobře rozmyslí, než něco „plácne“. Věří v dobré vztahy.

Krátkými kroky obvykle chodí samostatní, soběstační lidé, kteří od druhých nic nečekají. Občas můžou být sobečtí.

Pohodáře (chiller) podle chůze poznáme snadno. Držení těla má uvolněné, jde volnější chůzí, nespěchá. Je klidný, vnímavý, někdy ponořený do vlastních myšlenek. Má rád život dle svých představ. Někdy se může zdát, že je lenoch, ale je bystrý. Soustředí se víc na druhé než na sebe.

„Nese se jak páv“ je styl chůze člověka, který se rád předvádí (showboat), chce přitahovat pozornost a obdiv. Je sebevědomý a vykračuje si se vztyčenou hlavou, typické je pohupování v bocích a výrazný pohyb rukama. Tito lidé bývají sebestřední a nespolehliví, panovační ale na druhou stranu mají své charisma.

Lidé, kteří při chůzi dělají dlouhé kroky a dupou nebo těžce našlapují, patří mezi ochránce a zastánce názorů nebo lidí (protector and defender). Chrání ty, kteří se nedokážou bránit, svůj názor si dokážou hájit. Nechybí jim sebevědomí, mají vyvinutý cit pro dobro a zlo. V obtížných situacích nepanikaří, zachovají si chladnou hlavu. Protože se pohybují hlučně, můžou vzbuzovat dojem, že jsou frustrovaní nebo nazlobení. Jsou vytrvalí, často dětinští.

Multitasker, člověk, který zvládá více úkolů najednou se pohybuje rázně až téměř doslova výpadovými kroky. I během chůze se zabývá ještě jinou činností, telefonuje, čte, něco řeší, pomůže kolemjdoucím. Tito lidé jsou tvořiví nápadití, odvážní a schopni řešit problémy. Přátelé se na ně můžou spolehnout, vždy pomůžou.

Ten, kdo chodí se svěšenými rameny a pohledem upřeným k zemi je myslitel (thinker). Je racionální, soucitný, empatický a hloubavý. Těm, které miluje, dává vše, co má, aniž by sám dostával nebo očekával něco na oplátku. Raději si nechá ubližovat, než aby sám ublížil nebo nechal jiné trpět.

Pokud jste se ještě nenašli, tak tu máme ještě radostnou, veselou chůzi s hlavou vzhůru. Tak chodí rození „lídři“ (leader) a vůdčí osobnosti. Takoví lidé dokážou podnítit dobré nápady, jsou průkopníci všeho nového. O všem důkladně přemýšlí, cení si porozumění. Mají smysl pro správná řešení a přátelé je často žádají o radu. A když ani to na vás nesedlo, poslední je chůze se zkříženýma rukama. Naznačuje to, že jste nejen samotáři, ale může to být i znakem bezmocnosti a zranitelnosti.

Zdroje: themindsjournal.com, timesofindia.indiatimes.com