Ibrahim z Osmanské říše vyrůstal v pozlacené kleci, která mu nakonec zlomila vaz. Říše se otřásala pod jeho znepokojivou vládou - až do jeho mrazivého konce.

Šílený Ibrahim

Ačkoli byl synem sultána Ahmeda I., nikdo neočekával, že se Ibrahim sám stane sultánem. Byl Ahmedovým osmým synem, a tak bylo velmi nepravděpodobné, že by někdy zdědil trůn. Ibrahim však měl tajnou zbraň. Svou matku Kosem Sultan. Kosem, která byla v dospívání unesena v Řecku a prodána do otroctví, se na osmanském dvoře vypracovala na Ahmedovu oblíbenou konkubínu a nejmocnější ženu v říši.

Osmanský trůn byl něco jako Železný trůn - sedět na něm bývalo nebezpečné. Když byly Ibrahimovi pouhé dva roky, jeho otec svedl urputný boj, aby mohl vládnout. Začala krvavá hra, při níž byl jeden sultán sesazen a druhý popraven. Nakonec se trůnu ujal Ibrahimův starší bratr Murad IV. a přinesl zdání stability.

Paranoidní sultán

Ibrahim vyrůstal v Kafesu, doslova "kleci". Tato zvláštní část císařského harému byla oslavovaným vězením pro budoucí následovníky trůnu. Osmanští princové zde byli pod neustálým dohledem a nikdy nesměli odejít. Když byl Ibrahim ještě v plenkách, hodil ho tam jeho starší bratr Murad a zahodil klíč. Svobodu tak Ibrahim okusil až v 16 letech.

Ibrahim byl slabé dítě, trpěl vážnými psychickými problémy. Každým dnem v kleci se stával více nepříčetnm. .

Nakonec po 16 letech jeho věznění skončilo - a říše se ocitla v nesnázích.

Obézní milenka

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Ibrahim se často a rád rozptyloval svým harémem. Zplodil tři syny se třemi různými konkubínami. Měl neukojitelnou touhu po ženách.

Kosem osobně chodila na trh, aby se ujistila, že její syn má neustálý přísun otrokyň, které ho zaměstnávají. Přesně věděla, jaké ženy se jejímu synovi líbí, a ručně vybírala ty, o kterých si myslela, že si udrží jeho pozornost.

Brzy však zjistila, že synovy choutky jsou ještě znepokojivější, než se zpočátku zdálo.

Ibrahim byl dravec v každém slova smyslu. Svůj harém naplnil stovkami konkubín, otrokyň, které neměly na výběr. Ještě zvrácenější bylo, že Ibrahim dával přednost ženám, které nemohl mít. Jeho dívky, které nebyly v pozici, kdy by ho mohly odmítnout, ho nezajímaly tolik jako ženy, které musel přinutit. Nakonec vždycky dostal, co chtěl.

Toužil po obézních ženách. Posílal své muže, aby našli ty nejtlustší ženy v zemi a přivedli je do hlavního města. Dokonce nechal utopit svůj stávající harém, aby ho mohl naplnit ženami kyprých tvarů.

Zdroje:

www.ranker.com

epochalnisvet.cz

madmonarchs.guusbeltman.nl