Sumerská hvězdná mapa má poněkud jinou podobu, než byste si představovali. Jedná se o tabulku psanou klínovým písmem, která již před 5500 lety zachytila dopad masivního asteroidu, tzv. köfelu. Viděli jej Sumerové a zaznamenali jej do svých análů?

Již více než 150 let se vědci snaží rozluštit záhadu kontroverzní hliněné tabulky s klínovým písmem, která naznačuje, že v dávných dobách byl pozorován takzvaný Köfelův impakt.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Klínové písmo odhaluje vesmírnou záhadu

Sumerská tabulka je prvním astrolábem, astronomickým přístrojem, který zobrazuje členitou hvězdnou mapu ve tvaru disku, na jejímž okraji jsou vyznačeny jednotky úhlové míry. Tabulka byla nalezena na konci 19. století v podzemní knihovně krále Aššurbanipala z roku 650 př. n. l. v iráckém Ninive, a je bohužel téměř z poloviny poškozena. Datum, kdy byla kamenná památka poškozena, se shoduje s dobou vyplenění Ninive.

Zadní strana desky není popsána, zato přední část zrcadlí oblohu nad Mezopotámií.

Kdo tabulku zhotovil?

Původ tabulky nebyl vždy jasný a vědci se nejprve domnívali, že se jedná o asyrskou tabulku. Jenže nakonec bylo zjištění ještě daleko překvapivější, protože se ukázalo, že památka je mnohem starší. Stopy vedly až k Sumerům!

Sumerské znalosti o astronomii byly zarážející, což mapa hvězdné oblohy svou analýzou ještě více potvrdila. Archeologové se na ni doslova sesypali, aby interpretovali co nejpřesněji to, co tabulka zaznamenává – dopad asteroidu. Tak zvaný Köfelsův impakt zasáhl Rakousko někdy kolem roku 3100 př. n. l. a po překladu klínového písma na destičce je jasné, že je zde o něm zmínka.

Köfelsův impakt

O co se jedná? Původně se předpokládalo, že Köfelsův impakt byl mohutný sesuv hornin v údolí Ötztal v rakouském Tyrolsku. Byl odhalen v polovině 19. století, ale postupně se ukázalo, že je mnohem staršího data – byl způsoben zřejmě pádem asteroidu, který zasáhl údolí již kolem roku 3120 př. n. l.

Nejednalo se však o sesuv půdy tak, jak bychom jej klasifikovali dnes. V případě Köfelsu se na místě nenachází žádný kráter, což je samo o sobě podivné. Jednalo se skutečně o masivní poškození, které mělo tloušťku 500 m a průměr pět kilometrů. Výzkum z poloviny 20. století byl uzavřen tvrzením, že masivní sesuv způsobil pád meteoritu. Byly nalezeny důkazy drtivých tlaků a explozí právě v místě, kde k sesuvu došlo.

Jenže koncem 20. století došlo k mnohem lepšímu poznání míst dopadu. Pomohla i sumerská tabulka. Asteroid narazil do hory Gamskogel nad městem Längenfeld, asi 11 km od Köfelsu. Tím pádem explodoval ještě předtím, než dosáhl místa svého konečného dopadu. A cestou údolím se z něj stala ohnivá koule o průměru asi pět kilometrů, což přesně odpovídá velikosti sesuvu.

Zobrazení na Planisféře

Důmyslná sumerská hvězdná mapa se záhadným impaktem v Rakousku souvisí. Na hliněné tabulce jsou zakreslena souhvězdí, jež jsou v textu též popsána.

Moderní počítačové programy, které dokáží simulovat trajektorie a rekonstruovat noční oblohu před tisíci lety, však odhalily, že tabulka kopií nočního zápisníku sumerského astronoma. Je zde zaznamenáno dění na obloze před svítáním 29. června 3123 př. n. l.

Zatímco jedna polovina tabulky zaznamenává polohu planet a oblačnost, stejně jako každou noc, druhá polovina tabulky zachytila obrovský vesmírný objekt. Ten vědci analyzovali jako asteroid, jehož trajektorie odpovídá dopadu asteroidu v Köfelsu. Je velký asi přes jeden kilometr v průměru a trajektorie vysvětluje i to, proč se na místě jeho dopadu na Zemi neobjevil kráter.

Planisféru popisuje i toto nové video, které krásně ukazuje i detaily hliněné sumerské tabulky:

Zdroj: Youtube

Po 150 letech tedy byla tabulka napsaná klínovým písmem skutečně rozluštěna. Je zařazena v Britském muzeu pod katalogovým číslem K8538 a byla o ni napsána i řada monografií. Nyní je jasné, že starověká hvězdná mapa ukazuje, že Sumerové skutečně pozorovali asteroid Aten, který 29. června 3123 př. n. l. brzy ráno dopadl na rakouský Köfels.

Zdroje:

www.conservapedia.com, historyofgeology.fieldofscience.com, www.histecho.com, curiosmos.com