ordonews.com, phys.org

Planisféru tvoří hliněná tabulka o průměru přibližně 12,5 cm, která obsahuje kruhovou mapu noční oblohy. Je rozdělena na dvanáct částí, z nichž každá představuje jeden měsíc v roce, a je pokryta složitými symboly, které zřejmě znázorňují hvězdy, souhvězdí a planety. Předpokládá se, že mapu vytvořili Sumerové, kteří byli jednou z nejstarších civilizací v Mezopotámii a vyvinuli důmyslný systém písma, matematiky a astronomie. Sumerové věřili, že pohyby hvězd a planet mají velký význam pro lidské záležitosti, a vytvořili složitý systém astrologie, který byl založen na pozorování noční oblohy.

Možná interpretace tabulky

Předpokládá se, že symboly na planisféře představují různá nebeská tělesa a jejich pohyby, stejně jako mýty a legendy s nimi spojené. Mezi nejvýraznější prvky mapy patří řada soustředných kruhů, které mají znázorňovat oběžné dráhy planet, a také ústřední postava, která byla interpretována jako bůh Slunce nebo bůh nebes.

Navzdory desítkám let studia zůstává mnoho aspektů planisféry záhadou. Například některé symboly na mapě nebyly identifikovány a o přesném významu jiných se stále vedou diskuse. Kromě toho dosud není zcela objasněn vztah mezi symboly na mapě a skutečnými pohyby hvězd a planet.

Byla tabulka konečně přeložena?

Nedávno byla hliněná tabulka však konečně přeložena. Ukázalo se, že je sumerským pozorováním dopadu asteroidu v Köfelsu v Rakousku, jak se vědci již dříve domnívali.

Obří sesuv půdy, který má průměr pět kilometrů, byl zkoumám geology již od 19. století. Až v polovině 20. století vznikla hypotéza, že sesuv byl způsoben dopadem velmi velkého meteoritu. O dalších několik desítek let byla tato teorie upřesněna. V Köfelsu se totiž nenachází žádný kráter, proto je sesuv půdy daleko pravděpodobnější vysvětlení.

Jenže nejnovější výzkum Alana Bonda a Marka Hempsella vrací teorii impaktu zpět do hry a vysvětlením je právě planisféra, tedy ona tabulka v klínopisném písmu ve sbírce Britského muzea, označená číslem K8538.

Vysvětlení dvou záhad najednou

Díky moderním počítačovým programům vědci zjistili, čeho se tabulka týká, a ukázalo se, že jde o kopii nočního zápisníku sumerského astronoma. Polovina tabulky zaznamenává každodenní polohu planet a oblačnost, ale druhá polovina tabulky zaznamenává podivný pád objektu a jeho trajektorii, která míří – kam jinam – než do Köfelsu a vysvětluje tak dlouholetou záhadu i to, proč na místě dopadu není kráter.

Úhel příletu byl velmi nízký (šest stupňů), takže asteroid narazil do hory Gamskogel a asteroid explodoval ještě předtím, než dosáhl místa svého konečného dopadu. Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Zničení Sodomy a Gomory v biblické historii před 5000 lety tedy nyní nečekaně potvrdila starověká sumerská hliněná tabulka známá jako sumerská planisféra. Vědci tuto událost nazvali Kofelsův impakt a tvrdí, že má velké katastrofické následky. Samotný náraz se rovná výbuchu více než 1000 tun TNT. Planisféra je tak zcela bez debat důležitým artefaktem, který poskytuje cenný vhled do víry a znalostí jedné z nejstarších civilizací světa. Jak se naše chápání noční oblohy stále vyvíjí, planisféra zůstává trvalou připomínkou dávných kořenů naší fascinace hvězdami.