Nad touto sumerskou záhadnou tabulkou vědci dumali 150 let. Teď přišli se senzačním vysvětlením

Tereza Malá | 26. 2. 2023

Sumerská planisféra je 5500 let stará mapa, která byla v 19. století objevena ve starověkém městě Nippur v dnešním Iráku. Vědci nad ní dumali 150 let. Jedna z nejstarších dochovaných map na světě je zahalena tajemstvím kvůli složitosti svých symbolů. Nyní však vědci přišli se senzačním vysvětlením.

ordonews.com, phys.org

Planisféru tvoří hliněná tabulka o průměru přibližně 12,5 cm, která obsahuje kruhovou mapu noční oblohy. Je rozdělena na dvanáct částí, z nichž každá představuje jeden měsíc v roce, a je pokryta složitými symboly, které zřejmě znázorňují hvězdy, souhvězdí a planety. Předpokládá se, že mapu vytvořili Sumerové, kteří byli jednou z nejstarších civilizací v Mezopotámii a vyvinuli důmyslný systém písma, matematiky a astronomie. Sumerové věřili, že pohyby hvězd a planet mají velký význam pro lidské záležitosti, a vytvořili složitý systém astrologie, který byl založen na pozorování noční oblohy.

V Číně našli 30 tisíc let starý kámen se zvláštními znaky. Může přepsat historii
Magazín

V Číně našli 30 tisíc let starý kámen se zvláštními znaky. Může přepsat historii

Možná interpretace tabulky

Předpokládá se, že symboly na planisféře představují různá nebeská tělesa a jejich pohyby, stejně jako mýty a legendy s nimi spojené. Mezi nejvýraznější prvky mapy patří řada soustředných kruhů, které mají znázorňovat oběžné dráhy planet, a také ústřední postava, která byla interpretována jako bůh Slunce nebo bůh nebes.

Navzdory desítkám let studia zůstává mnoho aspektů planisféry záhadou. Například některé symboly na mapě nebyly identifikovány a o přesném významu jiných se stále vedou diskuse. Kromě toho dosud není zcela objasněn vztah mezi symboly na mapě a skutečnými pohyby hvězd a planet.

Byla tabulka konečně přeložena?

Nedávno byla hliněná tabulka však konečně přeložena. Ukázalo se, že je sumerským pozorováním dopadu asteroidu v Köfelsu v Rakousku, jak se vědci již dříve domnívali.

Obří sesuv půdy, který má průměr pět kilometrů, byl zkoumám geology již od 19. století. Až v polovině 20. století vznikla hypotéza, že sesuv byl způsoben dopadem velmi velkého meteoritu. O dalších několik desítek let byla tato teorie upřesněna. V Köfelsu se totiž nenachází žádný kráter, proto je sesuv půdy daleko pravděpodobnější vysvětlení.

Jenže nejnovější výzkum Alana Bonda a Marka Hempsella vrací teorii impaktu zpět do hry a vysvětlením je právě planisféra, tedy ona tabulka v klínopisném písmu ve sbírce Britského muzea, označená číslem K8538.

Záhadná deska s mapou oblohy ukazuje datum 7.7. 62 př. n l. Co se tehdy stalo?
Magazín

Záhadná deska s mapou oblohy ukazuje datum 7.7. 62 př. n l. Co se tehdy stalo?

Vysvětlení dvou záhad najednou

Díky moderním počítačovým programům vědci zjistili, čeho se tabulka týká, a ukázalo se, že jde o kopii nočního zápisníku sumerského astronoma. Polovina tabulky zaznamenává každodenní polohu planet a oblačnost, ale druhá polovina tabulky zaznamenává podivný pád objektu a jeho trajektorii, která míří – kam jinam – než do Köfelsu a vysvětluje tak dlouholetou záhadu i to, proč na místě dopadu není kráter.

Úhel příletu byl velmi nízký (šest stupňů), takže asteroid narazil do hory Gamskogel a asteroid explodoval ještě předtím, než dosáhl místa svého konečného dopadu. Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Zničení Sodomy a Gomory v biblické historii před 5000 lety tedy nyní nečekaně potvrdila starověká sumerská hliněná tabulka známá jako sumerská planisféra. Vědci tuto událost nazvali Kofelsův impakt a tvrdí, že má velké katastrofické následky. Samotný náraz se rovná výbuchu více než 1000 tun TNT. Planisféra je tak zcela bez debat důležitým artefaktem, který poskytuje cenný vhled do víry a znalostí jedné z nejstarších civilizací světa. Jak se naše chápání noční oblohy stále vyvíjí, planisféra zůstává trvalou připomínkou dávných kořenů naší fascinace hvězdami.

Tagy Alan Bond asteroid hvězda Irák Mezopotámie Nippur noční obloha Rakousko sesuv Slunce