Supernova z vesmírného hlediska znamená velkolepý výbuch masivní hvězdy. Pokud by naše Slunce explodovalo jako supernova, výsledná tlaková vlna by pravděpodobně nesežehla celou Zemi, ale strana Země přivrácená ke Slunci by se uvařila. Vědci odhadují, že by se teplota celé planety zvýšila na zhruba 15krát vyšší teplotu, než je běžná teplota povrchu našeho Slunce. Navíc by Země nezůstala na své oběžné dráze.

Hvězda, která vybuchuje

Nyní vědci odhalili hvězdu, která se supernovou může stát. Pravděpodobně na ní dochází k erupcím, které by mohly zničit lidstvo. Pokud by tomu tak skutečně bylo, náhlý úbytek hmoty by mohl uvolnit putování planet ve vesmíru. Aby však pro Zemi byla skutečně nebezpečná, musela by se nacházet ve vzdálenosti do 50 světelných let od naší plannety. V tomto rozmezí bychom její ničivé účinky s jistotou pocítili.

Mohla by zničit Zemi?

Pokud by v nebezpečné vzdálenosti od nás vybuchla hvězda, vedlo by to k závažným dopadům na Zemi, možná i k masovému vymírání. Rentgenové záření a energetičtější gama záření ze supernovy by mohlo zničit ozónovou vrstvu, která nás chrání před slunečním ultrafialovým zářením. Dalším krokem by pak byla ionizace dusíku a kyslíku v atmosféře, což by vedlo ke vzniku až příliš velkého množství oxidu dusného. Ten by se na Zemi projevil jako obří smog znemožňující dýchání.

Zdroj: Youtube

Exploze supernovy do vzdálenosti 30 světelných let od Země by zasáhla především fytoplankton a útesová společenstva. Taková událost by vážně vyčerpala veškerý základ oceánského potravního řetězce.

Pokud by byl výbuch přece jen o něco vzdálenější, mohl by Zemi i oceánský život ponechat relativně nedotčený. Jakákoli bližší exploze by nás však stále zasypávala gama zářením a dalším vysokoenergetickým zářením, které by mohlo způsobit mutace pozemského života. Záření z blízké supernovy by také mohlo změnit současné klima.

Je proto zapotřebí bližšího zkoumání, v jak těsné vzdálenosti se nachází objevená hvězda, která by následně jako supernova mohla explodovat.

Supernovy blízké minulosti

V historii lidstva se dosud neobjevila supernova, která by vybuchla blíže, než na vzdálenost padesáti světelných let. Poslední supernovou viditelnou okem byla supernova 1987A v roce 1987. Byla od nás vzdálena přibližně 168 000 světelných let.

Přesný počet supernov, chystajících se k explozi, nelze bezpečně určit. Jedním z odhadů však zůstává, že by se v blízkosti Země mohla objevit jedna nebezpečná supernova zhruba jednou za 15 milionů let.

Pokud by k tomu ale došlo a porušila by se ozónová vrsta, následky pro naši planetu budou fatální.

Zdroje:

www.quora.com

en.wikipedia.org

supernova.eso.org