I přesto, že existuje řada skvělých studií zabývajících se globálními změnami, podle doktora Giovanniho Strona z Helsinské univerzity a profesora Coreya Bradshawa z Flindersovy univerzity jejich autoři zapomněli na jednu důležitou proměnnou. Na ztrátu biodiverzity způsobenou vymíráním vzájemně závislých druhů.

„Příroda je propojená v jednu velkou potravní síť. Stačí, aby například zmizeli opylovači. Květy se tak nepromění v plody a zvířata nebo lidé nebudou mít co jíst. Každý druh je nějakým způsobem závislý na ostatních,” vysvětlují vědci. „Abychom zjistili, jak celý řetězec funguje, rozhodli jsme se pomocí jednoho z nejvýkonnějších evropských superpočítačů LUMI vytvořit jeho virtuální model.”

Vymírání druhů

Do masivní simulace odborníci zahrnuli 33 000 druhů obratlovců, včetně invazivních a 15 000 adaptabilních potravních sítí. Zjišťovala se míra vzájemných interakcí, přeměna a ztráta půdy či adaptace na změnu podnebí. 

Zdroj: Youtube

Potom se s ohledem na klimatické podmínky v letech 2015 až 2020 posoudily šance konkrétního druhu na přežití v dané oblasti. V případě, že výsledky ukázaly potenciál vyhynutí, byl vyloučený ze „hry”. Celkový řetězec se zároveň aktualizoval.

Po vytvoření základního modelu virtuálního světa se upravila data dle nejnovějších prognóz pro roky 2020 až 2010 v měsíčních intervalech. Výsledky ukázaly, že ztráta biodiverzity zesílí až o 184 procent a změny teploty a srážek postihnou především vyšší obratlovce.

Černá budoucnost planety

„Model odhaduje, že extrémní daň z globálních změn pro různorodost druhů je ve srovnání s poškozením celé struktury ekologické sítě druhořadá,” říká Giovanni Strono. „Děti, které se narodí dnes a dožijí se sedmdesátky, budou svědky zmizení doslova tisíců zvířat. Od ještěrek po koaly a slony.”

Zdroj: Youtube

Vědci varují, že ohrožené je také přežití lidstva. Polovina světové hospodářské produkce je totiž založená na biologické rozmanitosti. Odborníci na ochranu přírody by tak měli co nejrychleji začlenit složitost interakcí do svých plánů.

Zdroje: www.popularmechanics.com, www.science.org, www.medium.com