Po deseti letech oddané práce vytvořila Hildegarda knihu Scivias, což v překladu znamená "Poznej cesty". Jednou z nejpozoruhodnějších vizí v knize Scivias je její popis pěti symbolických zvířat, která představují historická období vedoucí k příchodu Antikrista. Tato vize souvisí i s koncem světa.

Podívejte se na děsivé video:

Zdroj: Youtube

Svět se řítí do zkázy

Tato období prý přinesou jedinečné duchovní krize, které postihnou církev v přípravě na příchod syna zkázy. Zajímavé je, že autor uvedeného zdroje tvrdí, že symbolika, kterou Hildegarda ve své vizi popsala, odpovídá stavu dnešního světa. Podle tohoto výkladu začala první z pěti epoch v 70. letech 19. století a nyní se blížíme k páté epoše, která slouží jako vodítko pro to, co nás čeká v příštích desetiletích.

Začátek podivných vidění

Hildegardiny vizionářské zážitky začaly v době, kdy byla benediktinskou jeptiškou, ačkoli je tajila až do doby, kdy ji Bůh vedl k tomu, aby se o ně ve věku 42 let podělila se světem. Její vize byly popisováné jako intenzivní setkání se zářivým, ohnivým světlem, které ozařovalo celou její bytost. V knize Scivias zdokumentovala 26 prorockých vizí, v nichž se zaměřila na vztah mezi Bohem a lidstvem. Zdůrazňovala koncept všech jedinců jako "jisker" Boží lásky, které jsou si rovny u mužů i žen.

Scivias obdržel požehnání papeže, který potvrdil, že Hildegardiny vize jsou božského původu. Tím začala její vlivná kariéra učitelky, spisovatelky, básnířky a skladatelky. Psala hodně, v dopisech se zabývala širokou škálou témat a nabízela vedení a útěchu lidem ze všech společenských vrstev, od králů po chudáky. Navzdory tehdejší společenské nerovnosti se Hildegarda nebojácně ozvala a stala se známou jako jedna z nejvlivnějších žen v duchovních dějinách.

Uznání se dočkala až později

Je pozoruhodné, že svatá Hildegarda z Bingenu byla uznána za svatou poměrně nedávno - ke kanonizaci došlo v roce 2012, tedy 833 let po její smrti. Její odkaz zahrnuje bohaté básnické, hudební a filozofické učení, které stále rezonuje mezi současnými duchovními hledači. Je považovaná za patronku spisovatelů a hudebníků a lze ji vnímat také jako inspiraci pro ty, kteří se v pozdějším věku pustí do tvůrčí činnosti.

Celkově lze říci, že pozoruhodná proroctví svaté Hildegardy z Bingenu, jak jsou zdokumentovaná v knize Scivias, nabízejí vhled do výzev, kterým církev v průběhu dějin čelila. Výklad uvedený ve vámi uvedeném zdroji naznačuje, že její vize rezonují s naší současností a poskytují vodítka týkající se budoucnosti.

Zdroje: www.collegeofpsychicstudies.co.uk, www.simplycatholic.com, tspace.library.utoronto.ca