Hildegarda z Bingenu se narodila do rodiny svobodného nižšího šlechtice Hildeberta z Bermersheimu v roce 1098. „Stín živého světla“, jak své vize později popsala, prý poprvé zažila ve třech letech. V pěti již chápala, že vidí věci, jež jsou ostatním lidem skryté. Dlouho se však bála někomu svěřit. 

Malá Hilda byla často nemocná. Rodina tušila, že by byl problém sehnat jí ženicha, proto byla již v osmi letech poslaná do kláštera sv. Disiboda u Bingenu. Skamarádila se tam s o sedm let starší Juttou. Děvčata tvořila nerozlučnou dvojici. Dívky se společně vzdělávaly, pomáhaly na zahradě a ošetřovaly nemocné. Když se Jutta později dozvěděla o schopnostech své kamarádky, podporovala ji a nabádala, aby se svých vidění nebála.

Svatá Hildegarda

Když bylo jeptišce 42 let, upadla do deliria, v němž jí prý samotný Duch svatý vyzval, aby „zapsala to, co vidí a slyší“. „Kvůli pochybnostem a vnitřnímu souboji jsem však onemocněla,” svěřila se později ve svém díle Scivias. „Když jsem nakonec začala tvořit, cítila jsem, jak mě choroba opouští. Slova neplynula z mého srdce, ale byla Božím tajemstvím, které jsem přijala z nebes.”

Zdroj: Youtube

Hildegardina díla zahrnují tři velké svazky vizionářské teologie, hudební skladby, záznamy kázání, materiál o přírodní medicíně, představení její alternativní abecedy a různé komentáře k evangeliím. Už za jejího života se tato díla opisovala a rozšiřovala. Abatyše se postupem času stala středověkou celebritou.

Vize svaté Hildegrardy

Nejvíce pozornosti však přitahují její předpovědi. V jedné z nich se například zmínila o konci církve, kterému bude předcházet doba, kdy lidé odmítnout autoritu papeže. „Některé země si zvolí vlastní náboženské vůdce. Kněží pak budou pronásledovaní. Toto období poznáme podle množství válek,” varovala. Dnešní badatelé upozorňují, že jeptiška takto popsala nástup komunismu.

Hildegarda také věštila, že „velká země v oceánu, obývaná lidmi mnoha národností, bude zničená masivním zemětřesením, bouří a přílivovými vlnami. Zároveň ztratí své kolonie na východě prostřednictvím tygra a lva.”

Těmto událostem bude předcházet objevení komety, jejíž síla způsobí, že mnoho přímořských oblastí bude zaplaveno. „Většina živých tvorů bude zabitá a dokonce i ti, kteří uniknou, zemřou na hroznou nemoc. Bude to trest Boží!” napsala. S dalšími podrobnostmi o katastrofách se prorokyně nesvěřila. Jsou tak interpretované různě. Země v oceánu je považovaná za Spojené státy Americké, kometa za jadernou bombu nebo meteorit.

Zdroje: www.whygodreallyexists.com, www.en.wikipedia.org, www.unitypublishing.com