Postavila se samotnému císaři a vytkla mu zaujatost proti křesťanům. Tím si vytvořila velkého nepřítele, císař ale nedokázal odolat její krásné tváři. Povolal své nejlepší řečníky a poručil, aby tehdy osmnáctiletou Kateřinu udolali. Po nekonečné slovní bitvě se ale několik z nich obrátilo na křesťanství. Císař je poslal na hranici a dívku poručil zbít pruty a uvěznit.

Marná snaha

Několikrát jí nabídl místo po svém boku, tak moc byl fascinován její krásou a intelektem. Odmítla a ujistila ho, že svůj život zasvětila panenství. V mládí se jí totiž zjevila Panna Marie s Ježíšem. Ten se k ní sklonil a na prst jí na znamení svazku navlékl zlatý prsten.

Jedním z nejhorších strojů, na kterém zažívala muka, bylo ohromné soukolí. Kola byla osázena hřeby a tělo Kateřiny mělo být při jejich pohybu rozdrceno a rozbodáno. Mučednice prosila Boha, aby ji trápení ušetřil. Ten stroj sice zničil a Kateřina zůstala bez úrazu, ale zabil přitom čtyři tisíce pohanů.

Slitování

Ve vězení ji navštěvovala i sama císařovna a Kateřina ji přetáhla na svou stranu (stejně jako vojevůdce Porfyria). Když to Maxentius zjistil, nechal svou ženu odvézt za město, kopím vyrvat prsa a useknout hlavu. O hlavu přišli všichni přeběhlíci a nakonec jejich těla roztrhali psi.

Zázrak

Kateřinu císař odsoudil ke stětí mečem. Všichni byli ohromeni, když místo krve vytrysklo z jejího těla mléko, které symbolizovalo potravu duše, nesmrtelnost, důkaz neviny a čistoty svědectví, ženství a moudrosti. Andělé zanesli mrtvé tělo na posvátnou horu Sinaj. Dodnes tam stojí klášter sv. Kateřiny a jen v Čechách bylo jejím jménem postaveno téměř 60 kostelů.