V mnoha kulturách je svatební noc spojovaná s potvrzením manželství za účelem zplodit právně uznané potomky. Proto je důležité, aby byla dívka před svatbou panna. Rusko v tomto netvořilo výjimku. 

Svatební obřad v této krajině spojoval křesťanské a pohanské tradice. Jelikož bylo jeho součástí i první společné intimní sblížení, bylo nutné ho naplánovat na den, kdy církev povolovala pohlavní styk. Nebylo to jednoduché. Podle pravoslavných zákonů byla vzájemná náklonnost zakázaná ve středu, pátek, sobotu, neděli, o všech církevních svátcích a během čtyř ortodoxních půstů, které dohromady trvaly 145 dní.

Svatební noc v Rusku

Ústředním bodem svatební noci byla postel. Nacházela se buď v suterénu domu, stodole nebo chlévu na pozemku ženicha. Byla povlečená lůžkovinami z dívčina věna a ozdobená různými rituálními předměty.

Matka nevěsty nebo sestra novomanžela do ní položily například žitné snopy a pytle mouky. Pod ní bylo umístěno několik polen, pánev, pohrabáč a větev jalovce. Všechny tyto předměty měly chránit před zlými duchy a zajistit páru plodnost.

K takto připravenému lůžku byli novomanželé přivedeni zástupem svatebních hostů, kteří zpívali oplzlé písničky, vtipkovali nebo radili, jak nevěstu připravit o věneček. Poté byly polštáře vymlácené bičem, aby se vyhnali démoni a ženich zaplatil výkupné.

Konečně sami

Nakonec svatebčané místnost opustili. Posadili se však před dveře, kde pokračovali ve veselení a mladý pár špehovali přes škvíry. U dveří stál strážce, jehož cílem bylo odhánět zlo. Milenci si nejdřív pochutnali na chlebu a kuřeti. Po večeři musela dívka svému muži sundat boty a požádat ho, aby si k němu mohla lehnout. Dávala tak najevo, že je svému manželovi plně podřízená. 

Zbývalo jediné - milostný akt zakončený deflorací. Úspěch byl potvrzený rozbitím džbánu o stěnu pokoje a vystavením svatební košile potřísněné krví. Následně se mládež i se zbytkem čekajících hostí vrátila na hostinu, kde byla nevěsta oblečená do šatů vdané ženy a byla jí také zavinuta hlava. 

Zdroje: www.rbth.com, www.pictolic.com, www.cs.articlewedding.com