Na rozdíl od většiny římských žen získávaly formální vzdělání, ale nehrály žádnou roli v armádě. Předpokládalo se však, že musí umět zacházet se zbraněmi, a byly povzbuzovány k účasti na atletických soutěžích.

Sparta je běžně zobrazována jako starořecké město plné neohrožených a silných bojovníků. O tom, jak žily spartské ženy, se toho však příliš neví. Přestože měly vůči Spartě povinnosti, které musely plnit, měly tyto ženy také větší nezávislost v mnoha aspektech svého chování a způsobu života.

Svatební noc ve starověké Spartě

Manželství bylo ve Spartě velmi důležité. Sparťanské ženy a muži byli povzbuzováni, aby se ženili, a pokud by tak neučinili, byli by zahanbeni. Důvod byl prostý. Sparta potřebovala stálý přísun mladých mužů pro svou vojenskou sílu. Sparta se pyšnila svou vojenskou silou, ale aby udržela prestiž své armády, potřebovala neustále cvičit chlapce, aby si udržela početní stavy svých vojáků.

Podivný zvyk prvního styku

Sňatkový rituál ve Spartě začínal symbolickým únosem, při němž byla Sparťanka po souhlasu obou rodin násilím odvedena mužem do jejich nového domova a ponechána v doprovodu společnic, které ji připravily na svatební noc.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Byla jí oholena hlava, dostala chlapecké šaty a byla ponechána v zatemněné místnosti. Někdy v noci ji její nový manžel překvapil, pár se spolu vyspal a pak muž odešel zpět do kasáren, kde žil.

Nezávislost žen umožňovala i skutečnost, že manželské páry spolu nežily. Od mužů mladších 30 let se očekávalo, že budou žít v kasárnách se svými spolubojovníky, aby si mezi sebou vytvořili pevné vazby. Pokud chtěli muži vidět své ženy, museli se v noci plížit do svých domovů.

Pokud šlo o děti, spartské ženy se o své syny staraly jen do věku 7 let. Mladí chlapci pak byli posíláni do vojenské školy na dožití a své rodiče vídali jen zřídka.

Z tohoto důvodu byla každá rodina tlačena k tomu, aby plodila mužské dědice, což bylo ve spartské společnosti považováno za hlavní roli a povinnost žen. Dívky ve Spartě se však obvykle vdávaly ve věku kolem 18 let, tedy ve vyšším věku než dívky z jiných řeckých měst, které se obvykle vdávaly v raném mládí. Tím se také snižoval věkový rozdíl mezi manželi, protože jejich manželé byli obvykle ve věku 20 až 30 let.

Spartský manžel prý mohl zplodit několik dětí, než spatřil svou ženu za denního světla. Od manželky se pak očekávalo, že bude mít po celou dobu manželství pečlivě zastřižené vlasy.

Někteří badatelé se domnívají, že tento rituál byl zaveden proto, aby se muž, který do té doby znal pouze společnost jiných mužů, cítil při styku se ženou pohodlněji. Předpokládá se, že úzce zastřižené vlasy manželky ve stejném stylu jako u spartského muže souvisejí se stejnou situací, aby žena vypadala chlapecky nebo mužně.

Zdroje:

www.worldhistory.org

classicalwisdom.com

www.history.com