Nalezené Barnabášovo evangelium je vyrobeno z volně vázané kůže a je napsáno v aramejštině, jazyce Izraele v době Ježíše Krista. V knize se údajně píše, že Jidáš Iškariotský zaujal Ježíšovo místo při ukřižování. Kniha také tvrdí, že Ježíš předpověděl příchod Mohameda.

Vědci nalezli spis, co tvrdí, že Ježíš nebyl ukřižován

Vědci v turecké Ankaře v roce 2000 "znovuobjevili" starobylou knihu poté, co úřady dopadly pašeráckou skupinu ve Středozemním moři. Tento vzácný nález je výtiskem Barnabášova evangelia. Hodnota nalezeného spisu se odhaduje na 7 miliard korun.

V textu je sice zmínka o tom, že Jidáš zaujal místo Ježíše na kříži, a také zmínka o Mohamedovi, kniha však není biblí, a není tak považována za součást biblického kánonu.

Rukopis tohoto spisu byl ve skutečnosti napsán v syrštině, dialektu aramejštiny. Tedy v jazyce, který byl rodným jazykem Ježíše. Kdysi to byl dokonce běžný jazyk používaný na celém Blízkém východě a ve střední Asii. Používali ho také syrští křesťané v Indii a lidé ve vesnici poblíž Damašku. Stále se také "používá při náboženských obřadech maronitských křesťanů na Kypru".

Původní texty všech knih Nového zákona byly napsány v řečtině, nikoli v aramejštině. Starozákonní knihy byly napsány hebrejsky, s výjimkou částí Daniela, Ezdráše a jednoho verše v Jeremiášovi, které byly napsány aramejsky.

Spis byl převezen do Ankaranského etnografického muzea po osm let dlouhém procesu s gangem pašeráků, kteří byli "obviněni z pašování starožitností, nelegálních vykopávek a držení výbušnin.

Vatikán nesmí knihu zkoumat

Deník The National Turk uvedl: "Odborníci se však rozcházeli v názoru na původ rukopisu a na to, zda se jedná o originál, který by jej činil neocenitelným, nebo o padělek."

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Vatikán rovněž zaslal oficiální žádost o nahlédnutí do rukopisu. Ta však byla zamítnuta s tím, že knihu nesmí nikdo zkoumat.

Podle článku, který zveřejnil deník Vatican Insider, pobočka deníku La Stampa, je "nález pravděpodobně podvod, dílo padělatele, kterým by podle některých mohl být evropský židovský učenec ze středověku". V článku se uvádí, že "nejvíce věcné kritiky zaznělo od Syřanů" a že ti, kdo ovládají moderní asyrštinu, nebudou mít s přečtením tohoto rukopisu žádné potíže. Jazykoví odborníci zjistili "zjevné a poměrně významné" gramatické a pojmové chyby, které by u tak starého náboženského dokumentu mohly vyloučit jeho pravost.

Dnešní Bible se skládá z 66 knih napsaných 40 autory a je rozdělena na Starý a Nový zákon. Tuto verzi běžně používá většina protestantských denominací. Katolická a pravoslavná Bible obsahuje stejné knihy a navíc deuterokanonické knihy.

Zdroje:

historyofyesterday.com

bharatabharati.in

ekwenche.org