V roce 865 se ve Východní Anglii vylodilo velké pohanské vojsko vedené vikingským válečníkem Ivarem Bezkostným. Místní obyvatelé uzavřeli s Vikingy nesnadné příměří a poskytli vikingské armádě koně. Vikingská armáda před invazí do Británie přezimovala v Thetfordu, poté vtrhla do Anglie a postupně dobývala území. V cestě jim stáli mnozí hrdinové, mezi nimi i Edmund.

Poté, co Vikingové sťali Edmunda, začalo se pátrat po jeho těle. Kde bylo pohřbeno? Proč bylo převezeno jinam? Co se skutečně stalo s jeho ostatky? Kde jsou uloženy? Ač jde o příběh z 9. století, ještě dnes, se ve městě Bury St Edmunds hledají patronovy ostatky. Nyní se historici domnívají, že Edmundovy ostatky byly možná znovu pohřbeny pod místem, kde se nyní nachází tenisový kurt. Archeologové usilují o povolení začít kopat právě tam. Záhada by tak byla nakonec objasněna.

Na brutální popravu krále Edmunda se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Zhanobení krále Edmunda seveřany

Saský král Edmund vládl Východním Anglům v době útoků Vikingů na Britské ostrovy. Právě jejich rukou král zahynul, respektive byl zastřelen šípem kdesi v Suffolku nebo Norfolku. Ivar Bezkostný dal králi Edmundovi jedinou šanci na přežití, když se zřekne křesťanské víry. Král Edmund, neochvějný ve své víře, odmítl. Ivar Bezkostný Edmunda zbil a zbičoval a pak ho přivázal ke stromu a nechal své vikingy, aby si z Edmunda udělali cvičný terč. Říká se, že jeho tělo bylo tak plné šípů, že vypadalo jako dikobraz. Navzdory mučení a bolesti se Edmund odmítl zříci svého náboženství a během utrpení vzýval Ježíše, aby ho posílil. Když se Ivar Edmunda nabažil, sťal mu hlavu, aby jej znesvětili. Mýtus však vypráví o vlkovi, který volal na královy stoupence se slovy "tady, tady, tady", dovedl je k hlavě a dovolil jim s ní tělo pohřbít.

Poutní místo

Edmundovy ostatky se nacházely v benediktinském opatství, ale ztratily se, když bylo opatství zničeno během náboženských otřesů za krále Jindřicha VIII. Předpokládá se, že tělo mohlo být přemístěno do zahrad opatství.

Nedlouho po Edmundově smrti totiž lidé začali lidé konat na místo jeho smrti poutě. Postavili jeho tělu svatyni v opatství města, které se tehdy jmenovalo Bedericesworth. Tento název se později změnil na Bury St. Edmunds. Edmund se totiž pyšnil takové popularitě, že se město stalo nejoblíbenějším poutním místem v Anglii. Navštěvovalo ho mnoho králů. Nakonec se svatý Edmunds stal patronem.

Zdroj: Youtube

Přitom anglosaské kroniky se o celé události vyjadřovaly poměrně věcně:

"Letos vojsko táhlo přes Mercii do východní Anglie a tam se usadilo v zimním táboře v Thetfordu. V zimě s nimi bojoval král Edmund, ale Dánové zvítězili a krále zabili, načež obsadili celou tu zemi a zničili všechny kláštery, do nichž přišli."

Nalezení ostatků u hřbitova mnichů

Opětovné pátrání po Edmundových ostatcích má jistou váhu, protože před několika lety byly nalezeny ostatky krále Richarda III. a poté byly lépe pohřbeny. Nyní by se mohlo něco podobného stát i Edmundovi, protože rada městské části St. Edmundsbury naznačila, že by mohla vykopávky schválit. Právě rada je totiž vlastníkem zahrady Abbey Gardens a tenisových kurtů v blízkosti areálu katedrály St Edmundsbury. A zde, pod tenisovými kurty, je možné najít patronovo tělo, protože se na stejném místě nachází také hřbitov mnichů.

Místo králova odpočinku se však od hřbitova mnichů liší, protože se říká, že byl pohřben v železné rakvi. Mniši tuto možnost neměli.

Bude záhada objasněna?

Historik Francis Young tvrdí, že benediktinské opatství bylo komisí zrušeno v roce 1539, a zmínka o Edmundově těle nikde nefigurovala. Young se však domnívá, že mnichům dovolili, aby ho v tichosti odvezli a znovu pohřbili jinde, právě díky jeho královskému původu.

„Podle zprávy z roku 1697 byl svatý Edmund několika mnichy uložen do železné truhly. Zpráva sice bohužel neuvádí místo v areálu opatství, kde byl pohřben, ale jako nejpravděpodobnější se jeví hřbitov mnichů."

Pokud by bylo Edmundovo tělo nalezen na hřbitově mnichů, záhada by byla konečně objasněna.

Zdroje:

medievalarchives.com, www.ancient-origins.net, en.wikipedia.org/wiki/Edmund_the_Martyr,