Před několika lety byl oznámen nález svatého grálu ve španělském Leónu. Jiné stopy vedou údajně i do Čech, jiné zase do Francie. Na pohled obyčejný pohár se stal od chvíle, kdy se dotkl Kristových rtů naplněn vínem symbolizujícím jeho krev při poslední večeři, symbolem a legendou. Jeho stopy dosud vedou do neznáma, přesto fascinace touto ztracenou relikvií trvá již přes 2 000 let. Proč?

Co je to grál?

Především představuje grál velké tajemství tím, čím vlastně je a co prezentuje. Mnozí jej považují za kalich či misku, z níž Kristus pil při poslední večeři, jiní se domnívají, že jde o magický krystal a logický je též názor, že se jedná o kouzelný kotel z keltských mýtů. Můžeme se s ním setkat v epickém cyklu o králi Artušovi a jeho rytířích kulatého stolu, ve filmu jej hledal neohrožený Indiana Jones, nejděsivější je však to, jak moc jím byli posedlí nacisté.

Himmler a jeho hon za původem árijské rasy

V dobách křížových výprav se šuškalo, že se legendární Svatý grál nachází ve Španělsku na hoře Mont Salvat. Přestože žádná taková hora neexistuje, podobnost názvu Montserrat a ikonický vzhled hory a kláštera napovídaly, že by se mohl svatý grál skrývat právě zde.

Po stopách této legendy se vydal i šéf SS Heinrich Himmler, který se během návštěvy Barcelony a jejího okolí, začal pídit v okolí hory po této nikdy nenalezené relikvii. Ano on, ani nikdo jiný jej však nenašel.

Výstava v německých Brémách ukázala, že Himmler se po grálu nepídil při své návštěvě Barcelony, ale naopak - Španělsko již s tímto účelem navštívil. Himmler byl předním členem nacistů a také jedním ze zakladatelů Ahnenerbe, organizace pro výzkum antropologické a kulturní historie árijské rasy. A právě to v něm vzbudilo touhu se nedosažitelného poháru zmocnit

Neomezená moc a vítězství ve válce

Jedním z cílů Ahnenerbe bylo totiž i prozkoumat starověké texty a získat důležité památky z celého světa. Za tímto účelem byly organizovány expedice do všech koutů světa, včetně Španělska. Nacisté totiž věřili, že jsou rovni bohům, a navíc by jim určité tajemné předměty a relikvie mohly dopomoci k neomezené moci a kontrole.

Jednou z těchto důležitých relikvií byl právě svatý grál. Himmler věřil, že nalezení grálu dá nacistům nadpřirozenou moc a pomůže Německu vyhrát válku. Někteří posléze s odstupem desetiletí jeho „výlet“ do Španělska označili za expedici „Poslední křížové výpravy“ za nalezením svatého grálu od poslední večeře Kristovy.

Neomezený rozpočet, ale jen jeden grál

Skupiny mužů SS však svatý grál hledaly marně, přestože rozpočet SS na takové projekty byl obrovský. Nacisté navíc zamýšleli díky svým nálezům přepsat historii tak, aby dokázali, že Němci jsou největší rasou v celé historii. Než se Hitler dostal k moci, profesorů archeologie bylo jen velmi málo, od jeho nástupu jich však náhle bylo 24 a všichni měli jen jediný úkol - propagovat jeho teorii a zároveň najít co nejvíce vzácných artefaktů z celého světa.

"Pokud se chceme znovu stát velkými a svobodnými lidmi, musíme stavět na době, kdy bylo severské rasové jádro stále čisté a nefalšované a kdy bylo spojeno s nádhernou kulturou, která ovlivnila celou Evropu," řekl archeolog Hans Reinerth, Hitlerův oblíbenec.

Himmler samozřejmě, stejně jako Hitler, nebyl milovníkem Židů a oba tak sdíleli názor, že Ježíš Kristus pocházel z árijské rasy, kterou podle Hitlerova nařízení měla vládnout světu 1000 let. Nacisté se snažili vytvořit obraz blonďatých, modrookých hrdinů a dobyvatelů, kteří byli předky Němců, a jejich rasa byla povolána k ovládnutí světa.

Zdroj: Youtube

Hitlerovu myšlenku šířili všichni jeho nejbližší - dva z nejmocnějších mužů Třetí říše - Himmler a Alfred Rosenberg, rasový filozof nacistické strany – navíc ještě soutěžili s jejich samostatnými archeologickými týmy o to, který tým vykope více artefaktů na podporu nacistických teorií. Himmler dokonce před válkou poslal do Tibetu tým mužů SS, aby se pokusili objevit bájné ztracené království Shangri La.

Grál však nikdy neobjevili, místo toho většinou našli keramiku a šperky, z nichž všechny byly použity k propagaci jejich šílených rasových teorií.

Zdroje:

www.cestovinky.cz, www.dailymail.co.uk, www.history.co.uk