I Den české státnosti je založen na našem nejznámějším světci! Je však možné, že svatý Václav nebyl ve své době svatý ani trochu… Což se také nikdy nedozvíme, ale může nás to pobavit nebo zasít zrnka pochybností do interpretace historie.

Světec - (ne)Světec

Svatý Václav toužil po synovi – stejně jako většina mužů historie, kdo chtěli, aby jejich rod pokračoval. Manželka mu však neporodila žádné syny a dcery byly knížeti málo. Nejsnazší bylo vyhledat pomoc u jiné ženy. Václav udržoval sexuální vztah hned s několika takovými souložnicemi, až mu jedna z nich konečně porodila vytouženého syna Zbraslava.

Václavova velkorysost

Tatáž žena, jež Václavovi porodila Zbraslava, ho však podvedla s jedním z jeho služebníků. Navíc je Václav přistihl „inflagranti“. Přestože je přistihl přímo při „činu“, zachoval se opravdu obdivuhodně a milence a nevěrnici nakonec sám oddal.

Václav navíc možná ani neexistoval

Protože se nám historicky z doby „života“ svatého Václava nezachovala žádná dokumentace, není ani jisté, zda vlastně vůbec žil. Někteří historikové se domnívají, že náš světec vlastně ani nikdy nebyl, jelikož jména Václav a Boleslav znamenají úplně to samé. Václav = "více slav" a bole znamená v překladu také "více". Tím pádem i Boleslav znamená "více slav". Václav a Boleslav tedy mohl být jen jeden…

I bratrovražda je sporná

Václav a Boleslav – historická fakta mluví o bratrovraždě. Český historik Dušan Třeštík se však domnívá, že Boleslav se pouze na bratra naštval. Bratrská roztržka, lépe řečeno rvačka, pak 28. září skončila smrtí spíše náhodnou. Václav byl silnější, přemohl Boleslava a sebral mu meč. Boleslavovi druzi však Václava zahlédli, jak nad sourozencem klečí se zbraní v ruce… A tragédie byla tady: V přehnané snaze ochránit svého pána, Václava zabili.

Jaký byl Václavův skutečný věk?

Historie nás učí, že Václav byl velice mladý. Ale je to pravda? Svatý Václav měl zemřít 28. září ve 28 letech. Zde ale také narážíme na nedostatek spolehlivých pramenů. Jeden z antropologických výzkumů tvrdí, že Václavovi bylo v době jeho smrti 45 let, což opět naznačuje, že k bratrovraždě v Boleslavi vlastně vůbec nedošlo.

Zdroje:

www.abicko.cz

plus.rozhlas.cz

www.extra.cz