Tvář patrona zamilovaných, který byl před 1700 lety sťat za obhajobu milostných vztahů, byla poprvé odhalena díky nové 3D technologii.

Oživení tváře svatého Valentýna

Vědci digitálně zmapovali tvář "svatého" muže na základě pozůstatků starobylé lebky. Počítačový grafik Cicero Moraes tak odhalil tvář muže, jež je symbolem lásky na celém světě.

Moraes, který působí v Sinopu v západní části střední Brazílie, řekl: "Byl to vzrušující, složitý a vzácný projekt. Nestává se často, abyste se dostali k tak vzácné a patřičně významné památce, jako je tato. Měli jsme štěstí, že jsme byli ve správný čas na správném místě."

Sám dodal, že na tomto projektu pracoval se svými spolupracovníky celé tři měsíce a odhalení tváře svatého Valentýna je tak symbolem, proč lidé tento den již po dlouhé roky slaví a cítí k němu zvláštní náklonnost.

Cílem je tak ukázat, kdo je patronem všech zamilovaných, a že šlo o konkrétní osobu z masa a kostí, která skutečně existovala.

Světcovu relikvii uloženou v bazilice Santa Maria z Cosmedinu v Římě vyfotografoval badatel a náboženský spisovatel José Luís Lira a analyzoval ji forenzní antropolog Dr. Marcos Paulo Salles Machado z Lékařského institutu v Riu de Janeiru.

Ten dospěl k závěru, že hlava "patřila evropskému muži ve věku kolem 55 let, který měl poměrně hezkou a jemnou tvář."

Pohledný muž, jež zemřel mladý

Navzdory omezenému přístupu k lebce, která je uložena v malém skleněném relikviáři v kostele a korunována květinovou korunou se šablonovitým nápisem identifikujícím ji na jejím čele jako "Valentův ostatek", vědci tvrdí, že získali první autentickou podobiznu římského biskupa ze třetího století.

Zdroj: Youtube

Výsledky 3D rekonstrukce ukazují, jak série fotografií vedla k digitální rekonstrukci charakteristik několik set let staré tváře.

Od anatomického položení měkkých tkání a svalů až po pigmentaci odstínu pleti a tvarování rysů představuje konečný výsledek bělovlasého, vousatého muže s vlídným pohledem.

Je oblečen do tuniky, oficiálního liturgického roucha kněze té doby. Červená barva představuje jeho mučednickou smrt.

Ačkoli je život svatého Valentýna do značné míry zahalen tajemstvím, tradice tvrdí, že tento starověký duchovní, který byl zabit v roce 273 n. l., obětoval svůj život pro lásku, když se vzepřel zákazu manželství, který vydal tehdejší císař Claudius II.

Historici tvrdí, že římský vládce byl odhodlán vybudovat mohutnou armádu na obranu své říše.

Zakázal milencům uzavírat sňatky, protože se domníval, že mladí muži bez manželky a závislých osob budou spíše ochotni jít do války.

Zdroje:

www.dailymail.co.uk

www.bbc.com

www.nationalgeographic.com