Za svůj drzý čin zaplatil svatý Vavřinec strašnou smrtí na rozžhaveném roštu

Magda Skřivánková | 6. 4. 2020
Svatý Vavřinec zemřel mučivou smrtí.
Svatý Vavřinec zemřel mučivou smrtí.
Mučedníkovi je zasvěcena spousta kostelů.

Svatý Vavřinec je patronem knihovníků a archivářů a za svou odvahu bojovat s nespravedlností zaplatil mučivou smrtí.

Svatý Vavřinec pocházel z oblasti dnešního Španělska, čas studií ale strávil v Římě u arcidiakona Sixta. Když se stal papežem, Vavřinec dostal na starost spravování chrámové pokladny a péči o chudé. Císař Valerián neměl slitování, k trestu smrti odsoudil mnoho kněžích a biskupů a členy senátu obíral o majetek a vyháněl. Papeže Sixta II. nechal setnout. Jeho odchod nesl Vavřinec velice těžce a doprovázel ho až k popravišti. Když spílal nad tím, proč jeho pán nebojuje a tak rychle ho opouští, dostalo se mu překvapivé odpovědi. "Do tří dnů se opět setkáme."

Odvaha

Hned po papežově smrti uhodil prefekt římský na Vavřince, aby mu odevzdal všechen majetek chrámu. Diakon požádal o tři dny času, aby mohl všechno nashromáždit. Místo toho rozdal vše, co v chrámu našel, mezi chudé, které měl od začátku svého působení v Římě na starost. Po uplynutí času předstoupil před prefekta a ukázal na zástup chudáků, mrzáků a slepců. Ti byli podle něj největším bohatstvím celého chrámu. Nakonec dodal, že převyšují majetek samotného císaře. Za otevřený odpor byl mučen jako největší zločinci té doby.

Smrt

Svatý Vavřinec se smrti nebál. Byl položen na železný rošt nad rozžhavené uhlí. Procesu tortury přihlížel i sám císař a mučedník ho žádal, aby jeho tělo otočili a mohl se propéct z obou stran. Právě proto je na většině obrazů oblečený v dalmatice s kovovým roštem v ruce.

Císař Konstantin I. nechal vybudovat skromnou modlitebnu, která byla později přebudována na kostel. K vidění je i rošt, na němž byl umučen, a kámen, na který padlo jeho tělo.

Tagy Konstantin I. Řím smrt svatý Vavřinec Španělsko