Hrozba třetí světové války děsí celé lidstvo již od okamžiku skončení té druhé. Média nás ujišťují, že skutečný válečný konflikt nehrozí. A kdyby k němu přece jen došlo, pravděpodobně by lidstvo použilo svou nejsilnější zbraň. Atomovou bombu. Jak by tato válka poznamenala svět?

K odpálení jaderné zbraně stačí jen stisk pouhého knoflíku, Obrazně. Ale zničit svět je daleko jednodušší než kdy předtím. Záleží jen na spouštěcím okamžiku – pokud jedna velmoc vypustí zbraň, odpověď na sebe nenechá dlouho čekat.

Co by se stalo s lidstvem? A Zemí?

Co by se stalo s naší zemí? Pravděpodobně první reakcí na odpálení zbraně bude černý déšť, který by začal padat z nebe takřka hned. Nejednalo by se jen o špinavou vodu, ale o husté kapky černé olejovité tekutiny. Ta by pokryla doslova vše a zabila vše živé.

Proč se domníváme, že by to takto vypadalo? Obdobná situace už byla k vidění v Hirošimě. Hustý déšť se spustil asi 20 minut po dopadu bomby a byl patrný až dvacet kilometrů od místa výbuchu.

Kapalina pokryla vše a kdo s ní přišel do úzkého styku, byl ozářen mnohem více než v samotném místě výbuchu. Navíc následky jsou patrné velmi dlouhou dobu po výbuchu, na lidském zdraví dokonce po zbytek života.

Ochromení lidstva

Dnes výrobci bomby navrhují s účelem zničit elektrický systém, či dokonce síť celých zemí. Jaderná exploze je schopná vyslat puls elektromagnetické radiace, který zničí vše - pouliční lampy, televizi a telefony až do vzdálenosti 1 600 kilometrů od výbuchu. Lidé by tak přišli o světlo, počítačová data. Svět by se takřka zastavil. A to na velmi dlouhou dobu, odstranění následků by trvalo zhruba půl roku, pokud by byl někdo, kdo by je mohl odstranit.

„Celosvětový“ požár

Kromě jaderného výbuchu by asi zemi pokryly i požáry, ohně a celé série výbuchů dalších. Jejich vlivem by se země obalila toxickým kouřem, který by se dostal do atmosféry a později do stratosféry, až by zakryl oblohu. Roky by trvalo, než bychom byli znovu schopni patřit slunce.

Následkem toho dojde na zemi k prudkému ochlazení, takže roční období by ztratila své charakteristiky. Nebyli bychom schopni pěstovat plodiny, došlo by k zániku zemědělství, zemřela by zvířata. Doba ledová by však nenastala a zhruba po 25 letech by se teplota měla vrátit do normálu.

Přišli bychom o polovinu ozonové vrstvy, takže Zemi by ničilo UV záření. Rostliny, jež by se sotva vzpamatoval, by opět umíraly, a lidstvo by hromadně postihla rakovina kůže.

Hladomor

Miliardy lidí by zemřely na hladomor, jelikož potrava by nebyla nejen na zemi, ale ani v mořích, kde by bez slunce nevznikal plankton. Radioaktivita by otrávila všechno, co by šlo z oceánu jíst. Asi jediným zdrojem potravy by byly konzervy. Ty by sice svrchu byly silně radioaktivní, obsah by zůstal bezpečný.

Bouře

Naši planetu by bičovaly ohromné bouře – změnila by se totiž tvorba mraků a deště by byly častější, a to zejména u oceánů.

Lidstvo by však přežilo. Otázkou zůstává, jestli by nám to za to stálo?

Zdroje:

globe24.cz

nationalinterest.org

https://en.wikipedia.org/wiki/Atomic_war