Na naši planetu dopadají postupně výsledky naší vlastní ignorance. Zvyšuje se hladina skleníkových plynů, teploty i hladiny moří. Ač jsme varováni, nezdá se, že bychom se poučili. K čemu nám je, že od roku 1990 každých několik let hodnotíme stav naší planety, když případná doporučení převádíme do praxe jen velmi pomalu.

Někteří odborníci datují počátek klimatických změn způsobených lidskou činností do průmyslové revoluce v 19. století, jiní do doby pravěku. Ať je to jakkoli, za trendy oteplování klimatu v posledním století je téměř jistě zodpovědná lidská činnost.

Prognóza do 2100 nestačí

Do roku 2100 hrozí, že se naše planeta oteplí o celých 2,7 °C, což s sebou přinese požáry, bouře, sucha, záplavy a vedra, včetně hlubokých změn půdních a vodních ekosystémů. Ještě důležitější, než krátkodobé prognózy, jsou obavy, jak bude naše planeta vypadat až dlouho po roce 2100. O to se snaží výzkumníci a tvůrci politik, kteří se zaměřují na projekce globálních klimatických modelů. Všímají si časově závislé projekce koncentrací skleníkových plynů v atmosféře, na jejichž základě pak modelují rozložení vegetace, tepelný stres a podmínky pěstování našich současných hlavních plodin.

Díky tomu je možné odvodit, v jakém prostředí budou žít naše děti a vnuci.

Jak to bude za 500 let?

Globální průměrné teploty se po roce 2100 budou i nadále zvyšovat. A to natolik, že v hustě osídlených tropických oblastech může tepelný stres dosáhnout pro člověka smrtelné úrovně. Takové oblasti by se mohly stát neobyvatelnými.

To ukazuje i série devíti obrazů, která byla zveřejněna zde. Série pokrývá tisíc let (1500, 2020 a 2500 n. l.) ve třech hlavních regionálních krajinách, tedy v Amazonii, středozápadě Spojených států a na indickém subkontinentu.

Obrazy ukazují, že pokud se nám nepodaří zastavit oteplování klimatu, příštích 500 let a více změní Zemi způsobem, který zpochybní naši schopnost udržet si mnohé základní předpoklady pro přežití.

Země se zkrátka změní k nepoznání. Na jedno z kontroverzních videí se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Měníme klima naší planety

Inspiraci pro naši budoucnost lze odvodit od již uskutečněné cesty naší planety. Je přitom jasné, že lidem v 16. století by dnešní svět připadal také jako zlý sen nebo dokonce něco mimo naši planetu.

Přitom podobu naší Země měníme my, lidé. Dosud nejsme jednotní v tom, jakou vinu přesně neseme na vymírání druhů. Měníme vývoj domácích rostlinných a živočišných druhů, přetváříme krajinu a spalujeme fosilní paliva. A v důsledku toho měníme klima naší planety.

Ta se otepluje, extrémních projevů počasí stále přibývá a naše příroda se mění, což ohrožuje vyváženost přírodních zdrojů. Následná sucha, záplavy, vlny veder a požáry jen urychlují degradaci půdy a nebezpečí vážného nedostatku potravin.

Zdá se, že Země 26. století se bude muset se změnou klimatu vyrovnat, a to i v případě, že hladina moří stoupne až o 0,3 metru do konce tohoto století a o 26 stop 8 metrů do roku 2300. Spoléhat můžeme na technologie. I když právě ty, v našich rukou, ke zničení naší planety přispěly. Technologie se mohou hodit, přinejmenším několika privilegovaným, pokud nebudou zavedeny vážné změny v boji proti klimatickým změnám.

Zdroje: theconversation.com, science.howstuffworks.com