Přestože světová populace roste pomalejším tempem než v posledních několika desetiletích, její počet je stále alarmující. Každoročně přibývá zhruba 83 milionů lidí a tento trend bude zřejmě pokračovat. V souvislosti s tím se lidstvo obává populační expanze, která bude mít velmi důležitý dopad na celou Zemi.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

V současné době žije 60 % světové populace v Asii, 16 % v Africe, 10 % v Evropě, 9 % v Latinské Americe a Karibiku a pouze 5 % v Severní Americe a Oceánii. Největšími zeměmi světa jsou Čína a Indie, které dohromady tvoří téměř 40 % světové populace. Tato čísla však nezůstanou dlouho stejná. Náš svět překvapivě změní a polovina populace bude žít v Africe.

Život v roce 2100 bude charakterizován urbanizací a megaměsty. Předpokládá se, že do roku 2100 bude 80 % světové populace žít ve městech.

Z toho bude téměř polovina světové populace shromážděna v Africe. Ale pojďme se na problém podívat popořádku.

Afrika: Téměř polovina světové populace

Většina předpokládaného nárůstu populace bude pocházet z Afriky, kde by měla kolem roku 2100 dosáhnout asi 49 % světové populace oproti současným 16,6 %! Podle prognóz Ontarijské univerzity bude v roce 2100 největším městem nigerijský Lagos s přibližně 88 miliony obyvatel.

V Africe roste populace nejrychleji, a to navzdory výraznému snížení úrovně porodnosti. Na vině je velký počet mladých lidí, kteří v současné době na kontinentu žijí. Kontrast s Evropou v tomto ohledu přitom bije do očí. Africký kontinent je mladý a míra porodnosti zde je vysoká. Přesně polovina obyvatel kontinentu byla v roce 2015 mladší 24 let. Mnoho z těchto lidí bude mít v příštích desetiletích vlastní děti, což výrazně zvýší celkový počet dětí na světě.

Počet obyvatel Asie mezitím dosáhne svého vrcholu a poté začne klesat, protože mnoho asijských zemí má stárnoucí populaci.

V souvislosti se zvyšujícím se počtem lidí se bude stále více obyvatel stěhovat do měst a výsledkem bude vznik nových měst a megaměst s více než 20 miliony obyvatel.

Stárneme! Nejen každý z nás, ale globálně

Podle OSN se zvyšuje i počet stárnoucích lidí, který se do roku 2050 dokonce ztrojnásobí. V současné době je přibližně čtvrtině Evropanů 60 let a více. V letech 2050 a 2100 se tento podíl zvýší na o něco více než třetinu.

To má hluboký dopad na společnost: zdravotní péči, důchody a systémy sociální ochrany. Staré lidi pak musí více podporovat mladá generace. Navíc podle předpovědí futurologů se bude postupně délka života zvyšovat, asi na 82,6 let v roce 2100.

Jedním ze způsobů, jak měřit stárnutí světové populace, je mediánový věk. Tedy věk, který dělí světovou populaci na dvě stejně velké poloviny. Tento věk je nyní 29,6 let, ale v roce 2050 se zvýší na 36 let a v roce 2100 na 42 let.

O problémech s přelidněním hovoří i toto video:

Zdroj: Youtube

Další trendy

Pokud se dnes na světě mluví více než 7 000 jazyky, v budoucnu se bude jejich počet integrovat. Nejpoužívanějším jazykem na světě se stane angličtina, která z první příčky sesadí mandarínskou čínštinu.

Konečné zdroje energie budou stále vzácnější, takže bude potřeba hledat alternativy. Do roku 2100 budou obnovitelné zdroje energie pravděpodobně zajišťovat téměř veškerou energii na světě.

Přelidněný svět se tedy bude potýkat s celo řadou problémů.

Zdroje:

www.verdict.co.uk, www.washingtonpost.com