Vstup do budoucnosti o celé století dopředu odhaluje svět plný možností, výzev a technologických zázraků, které si dnes jen stěží dokážeme představit. Rok 2123 je příslibem rozsáhlých změn, které mohou nově definovat způsob, jakým žijeme, pracujeme a komunikujeme. Futurologové a vizionáři se odvážili předpovědět proměny, které mohou změnit samotnou naši existenci.

I když se některé z těchto předpovědí mohou zdát jako výplody fantazie, jsou podložené hmatatelným pokrokem a inovacemi naší doby. Vydejme se na cestu do světa roku 2123, která nás zve k zamyšlení nad vývojem lidstva, od všedních věcí až po ty výjimečné, a nabízí lákavý pohled do budoucnosti, kde jedinou konstantou je změna.

Zde na videu jsou očekávané změny, které mohou definovat svět v roce 2123:

Zdroj: Youtube

Co nás čeká?

Budoucnost v sobě skrývá pozoruhodný potenciál - od lákavé vyhlídky na dostatek čisté energie až po pozoruhodný pokrok v medicíně a zdravotnictví, který prodlouží délku lidského života. Tradiční pojetí měny a peněžních systémů by mohlo ustoupit novému ekonomickému a politickému uspořádání, zatímco politické rozdělení by se mohlo posunout od ideologických hranic ke generačním.

Všudypřítomný přízrak klimatických změn bude vyžadovat, aby se lidstvo vedle inovativních přístupů k zemědělství a hospodaření s vodou přizpůsobilo novým obyvatelným i neobyvatelným oblastem na Zemi. Mezitím náš průzkum vesmíru, ačkoli zatím není předzvěstí rozsáhlých kolonií, pravděpodobně povede k vytvoření vědeckých základen na Měsíci a Marsu.

Úloha národních států se může zmenšit ve prospěch nezávislých městských států a silných regionálních aliancí a nepolapitelná snaha o svět bez válek zůstává palčivou výzvou. Transformace vzdělávání, vzestup digitální správy a rozšíření bezpilotních dopravních prostředků patří k mnoha aspektům této podmanivé budoucnosti. Přetrvávající rozmanitost jazyků, vědecký význam Marsu, pokroky v umělém oplodnění, zvládnutí jaderné fúze a možnost ovládat počasí doplňují naši vizi světa v roce 2123.

Dvacet největších změn

1.     Revoluce v energetice: Jednou z nejslibnějších vyhlídek je příchod bezplatné zelené energie. Inovace v oblasti jaderné fúze, solární energie a obnovitelných technologií by mohly zajistit dostatek energie a zároveň minimalizovat dopad na životní prostředí.

2.     Zázraky v medicíně: Předvídatelné průlomy v medicíně slibují výrazné prodloužení lidského života. Genetické úpravy, personalizovaná zdravotní péče a integrace člověka a stroje mohou způsobit revoluci ve způsobu, jakým se staráme o své blaho. V roce 2112 budeme daleko více využívat nanoroboty pro lékařské zákroky.

3.     Prodloužení délky života a nárůst klonování: Díky pokroku v oblasti zdravotní péče by průměrná délka lidského života mohla přesáhnout 100 let. Tento posun si vyžádá přehodnocení struktury odchodu do důchodu a kariéry, aby se přizpůsobila delšímu a zdravějšímu životu. Stejně tak klonování bude běžnou praxí normálně přijímáno.

4.     Akceptace homosexuálních sňatků: Futurolog tvrdí, že 80 % civilizovaného světa bude akceptovat homosexuální manželství.

5.     Vývoj měny a změna politické mapy světa: Tradiční měnový systém, jak ho známe, může zaniknout, což povede ke vzniku nových ekonomických a politických paradigmat. Mohl by vzniknout svět mimo peníze, podobný vizi zobrazené ve Star Treku. Politické rozdělení se může změnit z tradičních levo-pravých ideologií na generační rozdíly. Mladší generace by mohly prosazovat své zájmy, včetně práva rozhodovat o tom, kdy a jak ukončit svůj život. Význam národních států může klesat, protože v globálním měřítku získají na významu nezávislé městské státy a silné regionální aliance. Asijské jazyky se stanou nejrozšířenějšími jazyky světa a ovládat alespoň jeden bude nezbytné zejména pro obchod.

6.     Přizpůsobení se změně klimatu: Odolnost lidstva vůči změně klimatu bude podrobena zkoušce. Budeme se muset přizpůsobit novým obyvatelným i neobyvatelným oblastem na Zemi a využít vyspělé technologie ke zmírnění dopadů. Přestože v současné době dokážeme využívat sluneční energii, vědci odhadují, že do roku 2123 bude většina domů využívat malé solární panely k úplnému napájení svých domovů. Mnoho pobřežních oblastí se rovněž ocitne pod vodou vzhledem ke stoupající hladině moří.

7.     Výzkum vesmíru a kolonizace: Přestože rozsáhlé mimozemské kolonie mohou zůstat nedosažitelné, můžeme očekávat vědecké základny na Měsíci a Marsu, které budou znamenat významný milník v průzkumu vesmíru. Rovněž se předpokládá, že bude objevená nová planeta.

8.     Náklady na výrobu potravin se prudce sníží, protože potraviny, které jíme, budou stále více vyráběné uměle.

9.     Hledání míru: Ačkoli usilujeme o svět bez konfliktů, předpověď konce války zůstává nejistá. Dosažení trvalého míru může být obrovskou výzvou, která bude vyžadovat pokračující úsilí i po uplynutí jednoho století.

10.  Obnovitelné zemědělství: Inovace v zemědělství, včetně pouštního zemědělství a geneticky modifikovaných plodin, pomohou uspokojit potřeby rostoucí světové populace a zároveň šetřit zdroje. Na druhou stranu světové oceány ale budou extrémně vyčerpané.

11.  Digitální správa: Struktury správy se mohou posunout směrem k digitálním platformám, což zvýší transparentnost a zapojení občanů do rozhodovacích procesů.

12.  Pokročilá doprava: Bezpilotní vozidla, včetně samořízených automobilů a automatizovaných dopravních systémů, se mohou stát normou, což způsobí revoluci v městské mobilitě a sníží dopravní zácpy.

13.  Transformace vzdělávání: Budoucnost vzdělávání může zahrnovat personalizované, technologiemi řízené vzdělávací zkušenosti, které budou vyhovovat individuálním potřebám a zájmům.

14.  Jazyková rozmanitost: Asijské jazyky, které jsou hnány globalizací a technologickým pokrokem v asijských zemích, by se mohly stát na globální scéně rozšířenějšími.

15.  Mars jako vědecké centrum: Mars by se mohl stát vědeckým centrem, kde by se prováděly výzkumné projekty a experimenty, které by umožnily pochopit problémy meziplanetárního života.

16.  Hospodaření s vodou: Inovativní řešení nedostatku vody a kontroly znečištění budou mít zásadní význam, protože se potýkáme s důsledky změny klimatu.

17.  Manipulace s počasím: Ovládání počasí se může stát realitou, což může zmírnit přírodní katastrofy a zvýšit produktivitu zemědělství.

18.  Umělé oplodnění: Vzhledem k tomu, že lidé odkládají rodičovství, budou se pravděpodobně rozvíjet techniky umělého oplodnění, což přispěje k otěhotnění v pozdějším věku.

19.  Dekódování jaderné fúze: Rozluštění jaderné fúze: Záhadná oblast jaderné fúze by mohla být odhalena a zvládnuta, což by nabídlo prakticky neomezený zdroj čisté energie.

20.  Propojený svět: Hyperkonektivita propojí jednotlivce po celém světě, podpoří smysl pro globální občanství a podpoří spolupráci při řešení společných problémů.

Když se zamyslíme nad těmito 20 předpověďmi pro svět v roce 2123, vidíme, že se jedná o kombinaci inovací, odolnosti a transformace. Přestože nejistota přetrvává, cesta vpřed nás vybízí k optimismu, přizpůsobivosti a společnému odhodlání utvářet budoucnost, která bude prospěšná celému lidstvu.

Zdroje: www.exploringlifesmysteries.com, tomorrowtodayglobal.com, vocal.media