Za vznik kontinentů mohou tektonické desky. Ty se pohybují různými směry a rychlostmi. Například Atlantský oceán se ročně zvětší o dva a půl centimetru, Austrálie se za rok posune směrem na severovýchod o sedm centimetrů. Za několik milionů let tak mohou naši potomci čekat, že budou žít na jiných světadílech, než je tomu dnes.

Zdroj: Youtube

Důkazem toho je nejmladší superkontinent Pangea, který se formoval přibližně před 300 miliony lety. Měl tvar písmene C. Jeho vrchol tvořila Evropa a Asie, pod nimi se nacházela Severní Amerika. Jižní Amerika a Afrika ležely vedle sebe. Následovala Indie, Antarktida a Austrálie. V té době již existovala některá pohoří, jako je Ural nebo Antiatlas. Před 200 miliony lety se v důsledku deskové tektoniky začala Pangea rozdělovat na menší oblasti.

Svět za 250 000 000 let

Geologové věří, že superkontinenty se tvoří v cyklech. Předpokládají, že přibližně za 250 milionů let bude na planetě nový útvar. „Cesta k novému supersvětadílu začala v roce 1755," vysvětluje Joao Duarte z univerzity v Lisabonu. „V té době zasáhlo Portugalsko jedno z nejsilnějších zemětřesení za posledních 250 let. Co ho dělalo zvláštním, bylo jeho umístění."

Zemětřesení tohoto rozsahu se obvykle objevují v hlavních subdukčních zónách, kdy se oceánské desky dostanou pod kontinenty. Portugalská katastrofa se však odehrála v „pasivní“ oblasti, kde oceánská deska pod Atlantikem plynule přechází v Evropu a Afriku. Duarte se svými kolegy tedy navrhl model, který pracuje s rozšířením zóny podél západní Afriky až k Irsku a Spojenému království.

Podle vědců může nastat jeden ze čtyř scénářů. Pokud se uzavře Atlantský a Tichý oceán, vznikne útvar nazvaný Aurica. Kvůli rozložení oceánů a pevniny se Země oteplí asi o 3 °C. Uzavře-li se jen Tichý oceán, zatímco Atlantik kontinenty nepohltí, vznikne Novopangea. „Je to asi nejpravděpodobnější možnost," říká geoložka a spoluautorka studie zveřejněné v odborném časopisu Nature Hannah Davies.

Nová Země

V budoucnosti však mohou nastat i další geologické události, jež povedou k odlišnému uspořádání pevniny. Jedním z příkladů je proces zvaný „orthoverze“, kdy Severní ledový oceán zmizí, světadíly, s výjimkou Antarktidy, se přemístí k severnímu pólu a Evropa se srazí s Asií v pootočeném úhlu. Vznikne superkontinent zvaný Amasia. Posledním možným scénářem je vznik Pangaey Ultimy. Pevniny podobné Aurice nabo Novopangee, jen s vodní plochou uprostřed.

Zdroj: Youtube

Modely geologů pomáhají fyzikům při analýze potenciálně obyvatelných exoplanet. „Prostřednictvím dalekohledů lze složení atmosféry pouze usuzovat. Když ale uvidíte kontinenty, můžete odhalit, jaké klima na planetách vládne," vysvětluje Michal Way z NASA Goddard Institute for Space Studies. Jeho výpočty naznačují, že například Amasia by byla velmi chladná. Oproti tomu střed Auricy by byl suchý a na pobřeží by vládlo počasí jako v dnešní Brazílii.

Zdroj:

www.cs.wikipedia.org, www.bbc.com, www.refresher.cz