Ne všechny změny na Zemi jsou způsobeny člověkem, ale některé z nich člověk zhoršil. Jistě si pamatujeme na dokument známého vědce Davida Attenborougha, v němž dokázal představit všem, jak moc se planeta změnila za délku jednoho lidského života.

V dnešní době již vědci dokáží poměrně přesně předpovídat budoucnost s tím, že některé předpovědi jsou obtížnější, protože závisí na spoustě faktorů. Zejména ty závislé na chování nás, lidí, jsou nejobtížněji předvídatelné.

Dlouhodobé a krátkodobé vlivy

Země sama je v pohybu a neustále se mění: Kymácí se, mění se úhel jejího sklonu, a dokonce se mění i její oběžná dráha. Díky tomu se Země přibližuje ke Slunci nebo se od něj vzdaluje. Všechny tyto změny trvají desítky tisíc let a jsou také příčinou dob ledových. Nyní ale máme opačný problém, a tím je globální oteplování naší planety, za nímž stojí zejména lidé a jejich nevhodné chování.

Pět set let není z hlediska stáří naší planety ani geologie příliš dlouhá doba. Lidé však dokáží neuvěřitelné věci, a to jak v kladném, tak záporném smyslu slova. Vliv živých organismů na planetu obecně, včetně vlivu lidí, je mnohem obtížnější předvídat. Je však potřeba si uvědomit, že narušení jedné části ekosystému může vyvést z rovnováhy mnoho dalších věcí.

Lidé – největší hrozba

Zejména lidská populace mění Zemi v mnoha ohledech. Toto naše konání může mít obrovský vliv na naši budoucnost. Kvůli stavbě měst a pěstování plodin mizí na Zemi lesy, které poskytují útočiště mnoha druhům zvířat. Lidé narušují ekosystémy a rovněž přispívají ke globálnímu oteplování. Největší hrozbou je spalování fosilních paliv, při němž se do atmosféry uvolňuje více skleníkových plynů, než planeta a atmosféra zvládnou. A právě tento jev může být pro nás osudný. Skleníkové plyny totiž za normálních okolností zachycují teplo ze Slunce, čímž udržují Zemi teplejší. Záleží ale na vhodné míře a momentálně produkujeme těchto plynů příliš mnoho.

Tyto změny mohou vést k tomu, že za 500 let bude planeta vypadat úplně jinak. Výsledkem přílišného množství oxidu uhličitého je zvýšení teploty, tedy nebezpečně horké letní dny a tání ledu v Grónsku a Antarktidě a s nimi spojené zvyšování hladiny oceánů a záplavy.

Na dokument se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Obecné a lidské vlivy

Podíváme-li se zpět právě na dobu uplynulých 500 let, uvidíme, že biosféra, tedy živá část Země, se velmi změnila. Oteplování planety s sebou nese hrozbu drastické změny počasí – extrémní vlny veder, bouře a sucha. Nejen že změní ráz krajiny, ale mohou ohrozit všechny živé formy na Zemi.

Ač jsme nedávno psali o klesající porodnosti, v tuto chvíli se Země potýká s přelidněním. S rostoucí lidskou populací mají živočišné i rostlinné druhy méně prostoru k pohybu. „Podařilo se nám“ za poměrně krátkou dobu 500 let vyhubit více než 800 rostlinných a živočišných druhů. A navíc oteplování a s ním spojená zvyšující se hladina moře znamená ještě větší zmenšování zemského povrchu, takže mnoho druhů zvířat bude muset migrovat do lepších klimatických podmínek.

Zdroj: Youtube

Záleží tedy především na nás, lidech, jakou budoucnost připravíme naší modré planetě. Ač technologie mohou situaci zlepšit, základem je změna lidského chování a smýšlení o prostředí, v němž žijeme.

Zdroje:

theconversation.com, physicstoday.scitation.org, justbartanews.com