Tento efekt je podobný odrazu světelného zdroje ve vodní hladině. Zapadající nebo vycházející slunce často vytváří světelné odlesky na vodních plochách, jako jsou jezera, řeky atd., kde vytváří třpytivé obrazce. Odrazy se mohou setkat ve společném bodě a vypadat jako světelný paprsek na vodní hladině.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Optický klam

Co jsou tyto světelné sloupy a co je způsobuje?

Světelné sloupy byly spatřeny v mnoha různých částech světa a v různých barvách. Právě jejich barva pak většinou záleží na barvě světelného zdroje, který odrážejí. Tyto světelné sloupy jsou optické jevy, které se vyskytují v extrémně chladné atmosféře, když se v blízkosti země tvoří ploché ledové krystalky. Destičky ledových krystalků se pak při snášení atmosférou orientují šestiúhelníkově a odrážejí přirozené i umělé světlo ve sloupech až do nebe. Čím jsou ledové krystaly hustší a větší, tím je tento efekt výraznější.

Světelné sloupy se obvykle vyskytují v arktických oblastech kvůli extrémně nízkým teplotám a jsou častější v zimě a na podzim. Byly však pozorovány také v Íránu, kde mohou být pouště v noci extrémně chladné. Podobné sloupy někdy vycházejí také z jasných planet, jako je třeba Venuše!

Podmínky musejí být ideální

Aby mohl takový různobarevný světelný sloup vzniknout, musí být atmosféra klidná a chladná a mělo by být i úplné bezvětří, protože vítr by mohl narušovat odraz světla.

Společný povrch krystalků pak působí jako obří zrcadlo, které odráží světlo na ně dopadající. To se pak rozšíří do určité vzdálenosti nad i pod zdrojem světla. Úhel povrchu ledových krystalů se o několik stupňů odchýlí od vodorovné orientace, a tak vznikne onen světelný sloup, protože odraz světla se prodlouží.

Přitom zdrojem světla může být cokoli - pouliční osvětlení, pozemní zdroje světla, sluneční či měsíční světlo.

Tyto jevy se pak pozorovatelům jeví jako světlené sloupy stoupající až k obloze.

Nenechte se klamat

Jedná se ale jen o optický klam, protože ve skutečnosti se samozřejmě světelný sloup fyzicky nenachází ani nad, ani pod zdrojem světla. To, co vidíte, navíc ani nemá vlastnosti světelného paprsku: Světelný paprsek je směrová projekce světelné energie ze zdroje vyzařování, jako jsou lampy, pochodně atd. Zatímco světelné pilíře či sloupy jsou pouze iluzí, vytvořenou zrcadlícími se ledovými krystalky.

Přestože všechny ledové krystalky přítomné v atmosféře odrážejí světlo, jen ty, které jsou vyrovnány ve společné svislé rovině, nasměrují světlo k pozorovateli.

Byly pozorovány i v jiných oblastech světa a v různých barvách v závislosti na zdroji světla. Mohou mít základní barvu, když se odrážejí od pouličního osvětlení, ale mohou být také nápadně živé, když odrážejí jasnější barvy. Obvykle se jeví jako měkké a jemné, když přijímají okolní zdroje světla. V každém případě jsou světelné sloupy vizuální lahůdkou pro každého pozorovatele.

Není to UFO!

Výskyt světelných sloupů je často prchavý, protože vyžadují právě ten správný druh ledových krystalků padajících přes obzor. Také mraky musí být tenké, vysoko položené mraky cirrostratus tento jev ještě umocňují.

Lidé si tento jev občas pletou s UFO, protože světelné paprsky vypadají, jako by se objevovaly odnikud. Takových falešných světel z mimozemské lodi bylo pozorováno mnoho, nejvíce kolem Niagarských vodopádů. Mlha kolem vodopádů totiž často vede k tvorbě ledových krystalků u země.

Extra kategorií jsou pak sluneční sloupy, které vznikají také v důsledku odrazu světla od ledových krystalů. Zdrojem světla je ale v tomto případě Slunce. Aby byly sluneční sloupy pozorovateli viditelné, musí být Slunce na obzoru. Podobný efekt je pozorován i tehdy, je-li zdrojem světla Měsíc.

Takže ne, nejdou si pro vás mimozemšťané.

Zdroje:

www.scienceabc.com

www.shutterstock.com

www.cbc.ca