Světlana se narodila v roce 1926 Josifu Stalinovi a Naděždě Allilujevové. Když bylo Světlaně šest let, její matka zemřela. Jako příčinu smrti dětem uvedli zánět podbřišnice, krutou pravdu se dozvěděla o deset let později zcela náhodou.

O sebevraždě své matky se dočetla v britských novinách. Chůva jí na smrtelné posteli pověděla, jak Naděždu našla mrtvou na zemi s pistolí v ruce. Nebyl to ale první a ani poslední důvod, proč se Světlana názorům svého otce začala vymezovat.

Vysoká škola ji měla vychovat jako marxistku, ale Světlana propagandě probíhající na historické fakultě nepodlehla. Posledním důvodem k nenávisti vlastního otce bylo poslání židovského spisovatele Alexeje Keplera, ke kterému Světlana chovala silné city, do tábora nucených prací. Tábor naštěstí přežil.

Najít muže, který by pro ni měl pochopení a o koho by se mohla vždycky opřít, nebylo jednoduché. Zkusila to u tří, které si vzala a u kterých to posléze vzdala. Z manželství měla dvě děti, syna Josifa a dceru Káťu. Svůj čas následně věnovala bádání nad rodinnými kořeny. Postupně zjišťovala, že spoustu členů rodiny, včetně příbuzných první Stalinovy ženy, bylo popraveno.

"Když nás matka opustila, Stalin zůstal úplně sám. A myslím, že to, co později ve 30. letech a za války následovalo, bylo výsledkem jeho totální samoty na špičce světa. Nikdo se s ním už nehádal," řekla Světlana britským novinářům.


V 60. letech se Světlana seznámila s Indem Bradžéšem Sinhou, který v Sovětském svazu pracoval jako překladatel. V té době stál u moci Kosygin, který chtěl svatbě dcery zesnulého diktátora zabránit - bál se, že si ji Sinha odvede do Indie. Sinha onemocněl, a tudíž se chtěl vrátit rodině. Vláda Světlaně ani v tomto případě nedovolila odcestovat, a Sinha zemřel v Sovětském svazu.Po této události se sovětskou politikou skoncovala. Brežněv jí povolil odvést ostatky Sinhy do Indie pod podmínkou, že její cesta nebude trvat déle než 10 dní. Světlana se do svazu už nevrátila. V Indii ale nezůstala, svůj nový domov našla ke zděšení Brežněvovy vlády ve Spojených státech.
Tam se znovu vdala a porodila dceru Olgu. Manželství po dvou letech opět zkrachovalo a Světlana zůstala s dcerkou sama. Manželovo jméno - Peters - si rozhodla nechat.

Ke zbavení nálepky Stalinovy dcery to však nestačilo. Lidé na ulici ji poznávali, ukazovali si na ni a mluvili o ní. Po krátkém návratu do Ruska v 80. letech se znovu rozhodla odstěhovat. Útočiště našla v Británii, ale srdce ji přimělo vrátit se zpátky do USA. Zemřela 22. listopadu 2011 v pečovatelském domě ve Wisconsinu.