Svitky od Mrtvého moře pocházejí již ze 4. století před naším letopočtem a tyto neocenitelné záznamy obsahují více než 800 dokumentů psaných hebrejsky, aramejsky a řecky, většinou na zvířecí kůži a papyru. Obsahují nejen nejstarší kopie mnoha biblických textů, ale i mnoho světských spisů o životě v 1. a 2. století našeho letopočtu. První svitky od Mrtvého moře byly objeveny v roce 1947, údajně mladým beduínským pastýřem při lovu ztracené ovce v Kumránu na dnešním Západním břehu Jordánu. Od té doby bylo nalezeno mnoho těchto svitků v téměř dvou desítkách jeskyní, z nichž mnohé byly dříve vykradeny nebo vyrabovány beduíny.

Není známo, kdo svitky napsal, ačkoli někteří vědci je připisují židovské sektě zvané Esejci. Tato asketická skupina se na protest proti způsobu vedení Druhého jeruzalémského chrámu stáhla k hermetickému způsobu života. Ale tvrzení nebylo nikdy dokázáno.

Ač byly některé ze svitků jen v nepatrných fragmentech, vědcům se podařilo je postupně z většiny rozluštit.

Nové video o svitcích naleznete zde:

Zdroj: Youtube

Svitek z archy odkryl tajemství

Jeden z posledních nyní již rozluštěných svitků vrhá světlo na neobvyklý židovský kalendář. Ohořelý svitek byl nalezen v roce 1970 pohřbený v arše synagogy poblíž Mrtvého moře, kde se používal k modlitbám. Fragmenty svitku byly příliš křehké na to, aby je bylo možné rozbalit. Proto vědci využili techniku rentgenového snímku.

Za jeho konečným rozluštěním stojí tým vědců z Haifské univerzity a tento text nabízí nový pohled na jedinečný kalendář, který používali tajemní lidé, kteří svitky sepsali. Hlavní proud lunárního židovského kalendáře, který se používá dodnes, se při určování začátku nového měsíce do značné míry spoléhal pozorování Měsíce lidmi.

Jednotlivé části svitků sestavili doktor Eshbal Ratson a profesor Jonathan Ben-Dov z Haifské univerzity. Byly psány kódem a některé z fragmentů byly menší než 0,155 cm2.

Židovské tradiční svátky

Historie tohoto svitku je zvláštní v tom, že nejprve si vědci mysleli, že jednotlivé části pocházejí z různých textů. Bylo to totiž asi 60 fragmentů. Když dali Ratson a Ben-Dov dohromady kousky rukopisu, zjistili, že text zmiňuje dvě zvláštní příležitosti. Svátky nového vína a svátek nového oleje jsou sice doloženy i v jiných svitcích od Mrtvého moře, ale v Bibli se o nich nepíše. V židovské kultuře byly tyto události rozšířením svátku Šavuot, který označoval sklizeň nové pšenice. Nakonec se ale ukázalo, že se jedná o části jediného svitku, který nakonec Eshbal Ratson a Jonathan Ben-Dov rozluštili. Nový text upřesňuje, že se tyto zvláštní dny nazývaly "tekufah", což je slovo, které v dnešní hebrejštině znamená "období".

Šifra ukázala, že na svitku je neobvyklý kalendář kumránské skupiny. Svitek však obsahuje několik chyb. Například druhý písař doplnil na okraje mezi sloupce textu údaje o chybějících datech. "Pěkné je, že tyto poznámky byly nápovědou, která mi pomohla rozluštit skládačku - ukázaly mi, jak svitek sestavit," řekl doktor Ratzon listu Haaretz.

Svitky vydávaly svá tajemství postupně

Velká část textů některých svitků je stejně nebo téměř stejně čitelná jako skutečné nepoškozené svitky od Mrtvého moře nebo jejich fotografie s vysokým rozlišením. Rozluštění některých svitků bylo skutečně oříškem. Například jiný svitek od Mrtvého moře obsahuje text v Ein Gedi - ve standardní hebrejštině. Nabízí pak první fyzický důkaz dlouholetého přesvědčení, že dnes používaná verze hebrejské Bible pochází z doby před 2 000 lety.

Vědci doufají, že jim nová technologie umožní přečíst i další starověké pergameny, jako jsou některé svitky od Mrtvého moře a papyrové svitky, které jsou příliš křehké na to, aby se daly rozbalit.

Více informací ve videu:

Zdroj: Youtube

Šedesát drobných fragmentů se tedy nakonec také podařilo složit dohromady. Díky nim byl identifikován název svátku označujícího změny ročních období. Všech 900 dosud nalezených svitků, které sepsala starověká židovská sekta, je zdrojem fascinace od roku 1947, kdy byly poprvé objeveny v jeskyni v Kumránu. Dodnes je sbírka považována za nejstarší kdy nalezený exemplář hebrejské bible, který pochází nejméně ze 4. století př. n. l.

Zdroje:

www.smithsonianmag.com

www.bbc.com/news/world-middle-east-42773878

www.bbc.com/news/world-middle-east-38916687

www.bbc.com/news/world-middle-east-37440597