Marie Antoinette alias „Madam Deficit“

Jak jistě dobře víte, Marie Antonie Josefa Johana Habsbursko-Lotrinská je ve zbytku Evropy dobře známá jen jako Marie Antoinetta. Byla nejmladší dcerou Marie Terezie a manželkou francouzského krále Ludvíka XVI. Bohužel se do Francie přivdala v době, kdy země toužila po obrodě a konci monarchie. Krásná Marie Antoinetta Francouzům k srdci nepřirostla, a naopak se velmi rychle stala trnem v oku. Překvapivě chytrá, ale s hlavou v oblacích, taková byla už jako dívenka. Na francouzském dvoře se její záliba ve večírcích, krásných šatech i dobrém jídle jen stupňovala.


I když se zdá, že za finančními problémy království nemuselo stát jen její utrácení za pěkné věčičky všeho druhu, hladovějící lid jí její způsob života nemohl odpustit. Pokud nebyly útraty příčinou, pak se rozhodně staly vynikající záminkou k tomu, aby lid s monarchií skoncoval a královský pár postavil před soud. Marie Antoinetta ze svého hýření již vystřízlivěla a v posledních letech se dokonce začala prezentovat více jako matka a královna. Na změny už však bylo pozdě, monarchie už neměla ve Francii budoucnost.

Vlasy Marie Antoinetty

Údajné zešedivění královniných vlasů přes noc se netýkalo ani popravy manžela a krále Ludvíka XVI dne 21. ledna 1793, ale ani její vlastní popravy o osm měsíců později, jak bývá často mylně uváděno. Záznam královniny společnice Henrietty Campan, o tom, kterak královně přes noc zbělely všechny vlasy, se týkal jiné události. Šlo o zpackaný útěk královské rodiny, který skončil jejich zatčením a eskortem z Varennes zpět do Paříže. Compan si tehdy o královnině popelavě plavé hřívě zapsala, „...za jedinou noc zbělely jako vlasy sedmdesátileté stařeny."

Co o syndromu Marie Antoinetty míní vědci?

O existenci syndromu se léta vedly spory. Zešedivění vlasů následkem prožitých hrůz nebo stresu bylo popsáno v mnohých literárních dílech, ale až do nedávna se mělo za to, že něco takového není možné. Vědci i lékaři se domnívali, že neexistuje mechanismus, který by v těle mohl zapříčinit takové změny. Šedivění se tak vždy spojovalo především se stářím, genetickými dispozicemi, případně onemocněním.

Syndrom Marie Antoinetty, také nazývaný Canities subita, je extrémně vzácný, ale byl popsán i lékaři v moderní době. Vysvětlení se hledalo například v souvislosti s onemocněním Alopecia areata. U náchylných osob mohl stress způsobit vypadávání tmavých vlasů, a to velmi rychle. Během několika týdnů nemocnému zůstaly jen šediny, a proto působil dojmem, že vlasty rychle ztratily barvu. Vědci i lékaři stavěli na tom, že vlas je mrtvý, a proto stresované tělo nemůže ovlivnit již odrostlý a neživý porost hlavy, ale jen kořen vlasu. To by znamenalo, že vlasy mohou zešednout stresem, ale to se neprojeví okamžitě. I v tomto případě však věda neznala příčinu, respektive jak k tomu vlastně dochází. Které orgány, látky či mechanismy mohou způsobit šedivění?

Existence syndromu Marie Antoinetty potvrzena!

Problémem se zabýval tým doktorky Ya-Chieh Hsu z Harvardské univerzity, která letos v odborném časopise Nature a v dalších článcích vysvětlila, jakým směrem se tým zkoumající šedivění a potencionálně syndrom Marie Antoinetty zaměřil. Původní domněnky o vztahu k tvorbě kortizolu se ukázaly být liché, protože některé z pozorovaných myší jej nemohly produkovat, ale i přesto reagovaly na stres šedivěním.
Zájem týmu se upřel směrem ke noradrenalinu, který je stresovým hormonem a neurotransmiterem. Během studie na hlodavcích se ukázalo, že stres způsobuje tělu skutečně obrovskou zátěž. Kmenové buňky, které v blízkosti vlasu ovlivňují melanocyty, jež jsou zodpovědné za tvorbu konkrétní barvy pigmentu, stresem nenapravitelně degradují. Vyčerpávají se opakovanou emocionální zátěží natolik, že barvivo nevzniká a vlasy zůstanou průhledné, respektive šedé.

Na krátké shrnutí v angličtině se můžete podívat zde.

Zdroj: Youtube

Marie Antoinetta netrpěla stresem jen oné noci

Studie naznačuje, že k vyčerpávání dochází postupně na základě častého a opakovaného stresu. Poprvé byla také formulována domněnka, že šedivění, které můžeme pozorovat u vůdčích členů smečky, rodiny a dalších společenství právě souvisí se stresem, zodpovědností a starostí o ostatní. Zešedivění královniných vlasů tak nemusí být jen reakcí na jedenu noc plnou obav o osud rodiny, ale spíš časté a opakované emocionální vypětí a tlak, které si pomalu vybíraly daň. Královna patrně ve skutečnosti nebyla tak bláhová, jak se její okolí domnívalo. Bělovlasá nakrátko ostříhaná Marie Antoinetta též zvaná Madam Deficit těsně před popravou i ve svých pouhých 38 letech musela vypadat staře a vyčerpaně. Navzdory jásajícím davům svému osudu v posledních minutách života čelila statečně.

Zdroje: cs.wikipedia.org, www.vitalia.cz, www.iflscience.com, www.healthline.com