Specifická kritéra

Diagnostika syndromu neklidných nohou zahrnuje komplexní zhodnocení příznaků spolu s posouzením rodinné anamnézy. Přestože neexistuje jediný test, který by syndrom neklidných nohou potvrdil, lékaři se při stanovení přesné diagnózy opírají o specifická kritéria.

Při hledání diagnózy pacienti obvykle začínají u svého praktického lékaře, který posoudí příznaky a v případě nejasností je může odeslat k neurologovi. Mezi čtyři hlavní kritéria pro potvrzení syndromu neklidných nohou patří nepřekonatelné nutkání hýbat nohama, příznaky zhoršující se během odpočinku nebo nečinnosti, úleva díky pohybu nohou nebo protahování a zhoršení příznaků večer nebo v noci.

Při hodnocení závažnosti příznaků se zdravotníci ptají na jejich četnost, obtíže, které způsobují, a možný dopad na spánek. Při tomto hodnocení může pomoci vedení spánkového deníku, ve kterém se podrobně popisuje kvalita spánku, délka spánku, noční buzení a epizody denní únavy.

V mírných případech často postačí k léčbě změna životního stylu. Zavedení důsledného spánkového režimu a vyhýbání se stimulantům, jako je kofein, alkohol nebo tabák, ve večerních hodinách může zmírnit příznaky. Závažnější případy však mohou pro lepší kontrolu vyžadovat léky.

Nízká hladina železa

V diagnostickém procesu hrají zásadní roli krevní testy, které pomáhají vyloučit základní onemocnění, jež by mohla k syndromu neklidných nohou přispívat. Běžně se vyšetřují stavy, jako je anémie, cukrovka a problémy s funkcí ledvin. 

Syndrom neklidných nohou a spánek: 

Zdroj: Youtube

Zvláště důležitá je hladina železa, protože nízká hladina železa může indikovat syndrom neklidných nohou. V takových případech mohou být k odstranění nedostatku železa předepsány tablety.

V případech, kdy syndrom neklidných nohou výrazně narušuje spánek, může být doporučeno vyšetření na spánkové klinice. Zde vám provedou komplexní vyšetření spánku. Tento test monitoruje dechovou frekvenci, mozkové vlny a srdeční tep v průběhu noci a pomáhá potvrdit přítomnost periodických pohybů končetin ve spánku, které jsou u tohoto onemocnění běžné.

Diagnostika a léčba syndromu neklidných nohou je společným úsilím pacientů a zdravotníků. Pochopení kritérií pro stanovení diagnózy, udržování otevřené komunikace se zdravotnickými pracovníky a aktivní účast na léčbě mohou výrazně zlepšit kvalitu života těch, jež tímto onemocněním trpí. 

Zdroje: www.ncbi.nlm.nih.gov, www.mayoclinic.org, my.clevelandclinic.org