T-Rex byl skutečně tak obrovský, že většina ostatních predátorů věděla, že je riskantní se s ním jen setkat. I na něj však číhalo nebezpečí, které ho dokázalo skolit. Dokonce takové, že predátorovi jako T-Rex způsobilo pomalou a nemilou smrt.

Strašlivý T-Rex měl ještě strašlivějšího nepřítele

T-Rexe totiž nejvíce ohrožoval parazit, kterého ani nemohl vidět přicházet. Zatímco parazitické formy života byly již dříve nalezeny v dinosauřích koprolitech a na dinosauřím peří zmraženém v jantaru, nyní vědci učinili výrazný posun, když našli zkamenělé parazity přímo v dinosauřích kostech.

Právě T-Rex, který žil před téměř 83 miliony let, byl jejich nevědomým a pravděpodobně nedobrovolným hostitelem. Nahlédnutím pod mikroskopy a použitím počítačové tomografie k vytvoření 3D modelů kostí se vědcům podařilo nalézt tyto úžasně zachovalé fosilní parazity. Právě ti pravděpodobně stáli za osteomyelitidou. Infekcí kostí, kterou zvíře trpělo až do své smrti.

Je to vůbec nejstarší důkaz osteomyelitidy u žijícího organismu. Důkaz, který může vést k podrobnějšímu pochopení parazitárních infekcí tím, že ukáže, jak tyto infekce postihovaly tvory, kteří již dávno vyhynuli.

"Vůbec poprvé jsme zaznamenali nález parazitů uvnitř cévních kanálků dinosaura," řekl paleontolog Tito Aureliano, který spolu s kolegyní Aline Ghiraldiovou vedl studii nedávno publikovanou v časopise Cretaceous Research. "To otevírá novou možnost poznávání infekčních chorob minulosti."

Způsoboval pomalou a mučivou smrt

Zdá se, že infekce a záněty kostí, kterými dotyčný dinosaurus trpěl, byly způsobeny nebo přinejmenším zhoršeny invazí endoparazitických mikroorganismů měkkého těla. Těm se výrazně dobře daří uvnitř živého organismu. Tyto mikroorganismy se opakovaně rozmnožovaly a živily kostní tkání přehistorieckého predátora.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Jak se tito paraziti začali zdržovat v kostech dinosaurů, není jasné. Jakákoli otevřená rána jim mohla dát příležitost zavrtat se do jejich tkání. Dinosaurům jako byl T-Rex hrozilo jen málo nebezpečí ze strany predátorů. Zejména proto, že se zdržovali pohromadě v poměrně mohutných stádech a jejich bystrý čich mohl případné útočníky úspěšně vyčenichat.

Pokud však parazit tělo T-Rexe přece jen zasáhl a zahnízdil se tam, znamenalo to jediné: Velmi pomalou a mučivou smrt. V lebce těchto dinosaurů, především v oblasti spodní čelisti, se pak jejich vlivem utvářely tzv. erozivní otvory. Ty znemožňovaly příjem potravy a postižený živočich postupně umřel hlady.

Zdroje:

zajimavaevropa.cz

australian.museum

www.nationalgeographic.com