Seqenenre Taa II, či Tao II, vládl v jižním Egyptě přibližně v letech 1558 až 1553 př. n. l. Zemi v té době okupovali Hyksósové, a faraon už nechtěli jejich okupaci déle snášet. Podle zpráv z papyru se Seqenenre Taa II. vzbouřil proti okupantům poté, co obdržel stížnost od hyksóského krále, že hluk hrochů v posvátném bazénu v Thébách ruší jeho spánek. Jednalo se o vykonstruované obvinění, protože král žil od tohoto místa 644 km! I přesto však požadoval zničení posvátného bazénu, což byla pro faraona těžká urážka, jež se stala i příčinou války. V té však faraon bohužel i zemřel. Podrobné okolnosti jeho smrti však nebyly známy až do doby, kdy byla objevena jeho mumie. Stalo se tak v roce 1886.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Faraon jako hrdina

Toto video však odhaluje skutečnou znetvořenou faraonovu tvář. Faraon měl obrovskou řeznou ránu na čele, řezné rány kolem očí a tváří a bodnou ránu na spodině lebky. O té je možné předpokládat, že mohla zasahovat až do mozkového kmene. Zdá se, že útočníci obklíčili poraženého panovníka ze všech stran. Budiž mu ke cti, že faraon bojoval skutečně v první linii se svými vojáky a riskoval život, aby osvobodil Egypt.

Rychlé balzamování bylo vědci vyvráceno

Po objevení mumie faraona si archeologové všimli jejího značného poškození. Když byla mumie rozbalena, šířil se z ní odporný zápach, který by svědčil o tom, že bylo faraonovo mrtvé tělo narychlo balzamováno ještě na bitevním poli. Faraonovy ostatky byly ve špatném stavu, kosti vypreparované a hlava oddělená od zbytku těla. Nová studie díky CT však využila rentgenové snímky z několika úhlů k vytvoření 3D obrazu faraonovy mumie. Byla tak odkryta i jeho četná zranění, včetně několika potencionálně smrtelných ran – jedna na čele, druhá nad pravým okem a mnoho dalších.

Zdroj: Youtube

Největší zranění však odhalili vědci až poté, co odkryli balzamovací materiál. Poškození soustředěná na pravé straně lebky byla zřejmě způsobena dýkou a těžkým tupým předmětem, asi násadou sekery. Je také možné, že měl faraon svázané ruce, o čemž by svědčila i poloha rukou jeho mumie.

Zároveň byly objeveny i nové poznatky, které vyvrátily, že by byl faraon balzamován narychlo. Balzamovači se totiž snažili zalepit zranění jeho lebky, jak popsala studie zveřejněna v časopise Frontiers in Medicine. Faraonův vysušený mozek byl také přilepený k levé straně lebky, což naznačuje, že ho někdo po smrti položil na bok.

Každopádně jeho hrdinná smrt nebyla zbytečná. Nejen, že válka nakonec skutečně vyhnala okupanty z Egypta, ale díky novým vědeckým metodám víme více o životě faraonů, kteří hrdinně bojovali se svými vojáky.

Zdroje:

www.livescience.com, en.wikipedia.org