Kdysi u Dispilia

Dnes známé archeologické naleziště neolitické osady leží u dnešní vesnice Dispilio v řecké Makedonii. Z jezera Orestiada se vynořilo v roce 1932 v podobě zbytků dřevěných kůlů během velmi suché zimy, když klesla jeho hladina. První předběžný průzkum provedl v roce 1935 archeolog Antonios Keramopoulos. Zjistil, že to jsou pozůstatky prehistorické osady. Další vykopávky ale přerušila válka.

Že to je jedna z nejvýznamnějších a nejstarších lokalit v Evropě se ukázalo o více než půl století později, kdy na místě začaly v roce 1992 archeologické práce pod vedením Georgiose Hourmouziadise, profesora prehistorické archeologie na Aristotelově univerzitě v Soluni.

Vzácné nálezy

Na místě kdysi jezerní osady archeologové odkryli nejen materiál, ze kterého si lidé stavěli své chýše, ale stovky dalších předmětů, jako hliněné nádoby, z nichž jsou mnohé ve tvaru loděk, tkané koše a nástroje z kamene. Dále kamenné a kostěné šperky, figurky a osobní předměty. To vše spolu se zbytky semen a kostí zvířat ukazuje, že obyvatelé, kteří zde žili před 7 000 až 8 000 lety, byli zemědělci, lovci a rybáři.

Nesmírně vzácným nálezem je kostěná flétna, která je nejstarším hudebním nástrojem objeveným v Evropě, a pak již zmíněná dřevěná tabulka. Významná je především tím, že jsou v ní vyryté symboly. Jejich záměrné uspořádání ukazuje, že jde o dosud neznámé písmo.

Následující video ukazuje nález vzácné tabulky:

Zdroj: Youtube

Dispilijská tabulka

Archeologové určili stáří dřevěné tabulky pomocí radiokarbonového datování do doby 5 260 let př. n. l. Záhadný text se dosud nepodařilo rozluštit, ale bezpochyby jde o jistou komunikaci. Dle profesora Hourmouziadise může jít třeba i o sčítaní majetku. Jiní badatelé se domnívají, že se symboly podobají rané starořecké abecedě. Pokud by se badatelům písmo podařilo rozluštit či najít další neolitické artefakty jako Dispilijská tabulka, mohlo by to zcela změnit historii písma jako takovou, protože se za první písmo považuje písmo sumerské z doby 3 000 až 4 000 let př. n. l., ale historii řeckou. Dle dosud uznávaných teorií převzali Řekové písmo od Féničanů kolem roku 800 př. n. l.

Tabulka po vyjmutí z bahna na dně jezera rychle podléhala zkáze a byla částečně poškozená. V roce 2021 dokončili archeologové práce na její konzervaci a také se chystají o ní napsat studii.

Zdroje: mysteriesrunsolved.com, greekreporter.com