Překvapivý nález

Zjara roku 1924 mladý sedmnáctiletý oráč Émile Fradin pracoval na poli za vesnicí Glozel ve střední Francii. Krávě, která táhla pluh, se zasekla noha v jámě. Fradin pomáhal zvířeti nohu vytáhnout a všiml si, že se v díře nachází keramické střepy a další předměty. Při bližším ohledání vytáhl různé nádoby, vázy a opracované primitivní nástroje a sošky. Nejzajímavější byly oválné kameny s hliněnými destičkami a plochými kostmi pokryté různými znaky. Zvídavost prosťáčka přivedla k místnímu učiteli, který dokonce informoval samotné ministerstvo školství.

Senzační vykopávky

Zvěsti o nálezu se dostaly také k Antoinu Morletovi, lékaři z lázeňského městečka Vichy, který byl vášnivým archeologem. Mladíka zkontaktoval a zaplatil rodině majitele pozemků 200 franků, aby mohl na poli uskutečnit výzkum. Morlet začal na místě nálezu kopat a postupně odkrýval další předměty. Vyhodnotil, že některé dokonce pocházejí z neolitu. Zpráva o nálezu se rychle rozšířila a způsobila velkou senzaci. Fradinova rodina, pro velký zájem zvědavců, otevřela na svém statku muzeum, ve kterém na tři tisíce artefaktů vystavila.

Záhadné destičky s nejstarším písmem

V Glozelu bylo odkryto na 100 keramických destiček s vyrytými znaky. Mnozí se tak domnívali, že se jedná o nejstarší písmo run. Lékař Morlet o vykopávkách sepsal knihu. Tvrdil v ní, že pocházejí z období 8 000 let př.n.l. Touto senzační informací strhl na glozelské vykopávky pozornost. O nález se začala zajímat i odborná archeologická veřejnost.

Velká mediální pozornost

Celému příběhu věnovaly mediální pozornost nejen regionální, ale i celostátní noviny. Bylo napsáno mnoho novinových titulků a novináři každou chvíli přinášeli nová senzační odhalení. Dokonce vznikl dokumentární film, který pojednává o ohledání naleziště archeology v Glozelu. Podívejte se na video.

Zdroj: Youtube

Překvapivý názor odborníků

Na Světovém kongresu antropologů a archeologů roku 1927 vznikla komise, která naleziště a vykopávky začala zkoumat. Zjištění bylo překvapivé! Některé nalezené předměty komise shledala jako podvrh. Další artefakty určila jako staré, ale pocházející z různých historických období. Na naleziště byly zakopané dodatečně.

Mladý oráč a nálezce obviněn

O velké překvapení se postaral nálezce Émile Fradin. Na statku byla totiž nalezená jeho padělatelská dílna, ze které pseudoarcheologické předměty pocházely. Mladík byl zažalovaný za podvrh, soud ho pro nedostatek důkazů osvobodil.

Průzkum artefaktů

V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století byly některé předměty mnohokrát odborně zkoumané. Výsledky ovšem nevnesly do příběhu jasno. Zatímco některé předměty byly padělky, další pocházely z různých období a měly historickou hodnotu.

Zdroj: Youtube

Nerozluštěná stoletá záhada

Glozelské tabulky podle výzkumů nesou dataci vzniku okolo 3. století př.n.l. Nebyly tedy tak staré, jak uváděl lékař Morlet, který měl na příběhu o Glozelských vykopávkách velký podíl. Pravdou ovšem zůstává, že se dodnes nepodařilo zvláštní osmdesáti znakové písmo rozluštit. Stejně tak je záhadou, jak se destičky ocitly mezi různě datovanými předměty a padělky.

Émanuel Fradin se dožil 103 let a až do své smrti roku 2010 tvrdil, že nálezy jsou pravé a destičky s podivným písmem pochází z neolitu.

Zdroje: www.en.wikipedia.org, www.commons.wikimedia.org