Přestože vědci v lokalitě Tainaro našli skoro 200 prázdných jam, mluví se o prehistorickém nálezu jako o pohřebišti. Dlouho opomíjený objev vešel do povědomí až díky zveřejnění studie v odborném archeologickém časopisu Antiquity. Právě tato studie pojednává o identifikaci hrobů.

Zdroj: Youtube

Prázdné hroby

Oblast Tainaro se nachází na písečné terase severního Finska. V hustých lesích v roce 2018 našel výzkumný tým univerzity z Oulu téměř 200 jam. Většina měla tvar obdelníku v délce 2,13 metru. Hloubka děr byla kolem 1 metru pod zemí. Zvláštní bylo, že v jámách nebyly žádné ostatky. Archeologové odhadují, že zde před 10 300 lety pokryl tuto oblast kontinentální ledový příkrov.  Neobvyklé hroby, které zde byly objeveny, jsou staré 6 500 let.

Většina těchto jam obdélníkového tvaru se zaobleným průřezem obsahovala stopy po spalování, občas se objevily úlomky kamenné debitáže a spálených kostí a některé obsahovaly artefakty. Ve 23 jámách byly nalezeny stopy červeného okru, ale pouze jako malé koncentrace, skvrny nebo šmouhy,“uvedl vědecký tým pracující na této studii.

Kočovný lid

Archeologové porovnávaly objev z Tanaira s jinými nálezy z doby kamenné a dospěli k závěru, že se pravděpodobně jedná o pohřebiště. Vzhledem k umístění sloužil tento nevšední hřbitov s nejnovějších průzkumů kočujícím lidem. Ti se na svých cestám krajem živili lovem a rybolovem. Závěr odborníků zněl: „Přestože se zde nedochoval žádný kosterní materiál, Tainiaro by podle našeho názoru mělo být považováno za pohřebiště.“

Tajemná vesnice

Závěr vědců však komplikují důkazy o spáleném materiálu nalezeném uvnitř některých jam. To by totiž mohlo znamenat, že díry v zemi jsou ve skutečnosti vyhloubené základy obydlí s ohništi. Místo by tak nesloužilo jako pohřebiště, ale naopak jako vesnice. Stopy zuhelnatělého materiálu však nestačily k prokázání této teorie.

„Nedávno se totiž objevily názory, že mezolitická místa pro mrtvé byla zároveň místy pro živé a některé lokality, které byly dříve interpretovány jako pohřebiště, byly ve skutečnosti obytnými místy s pohřby vykopanými pod obydlími,“ uvedli vědci.

Nálezy z Doby kamenné

Pokud bylo alespoň částečně využíváno jako pohřebiště, zařadilo by se mezi nejrozsáhlejší pohřebiště doby kamenné v severní Evropě,“uvádí Charlotte Observer. Jen ve Finsku se nachází více než 200 pohřebišť z doby kamenné, většina je ale mimořádně malá. Když vezmeme v potaz, že Tainiaro se nachází v subarktické oblasti se silnými zimními sněhovými srážkami a teplotami klesajícími pod 20 stupňů Celsia, bylo by obdivuhodné, že zde lidé vybudovali tak velké pohřebiště.

Závěr výzkumů

Archivní materiály z původních vykopávek byly podrobně prozkoumány. Zároveň vědci provedli další zkušební výkopy, aby potvrdili své teorie. Míní, že lokalita Tainiaro byla opravdu s největší pravděpodobností velkým pohřebištěm z pátého tisíciletí př. n. l., tedy doby kamenné. „Prozatím by nás však představa, že v blízkosti polárního kruhu zřejmě existovalo velké pohřebiště, měla přimět k přehodnocení našich dojmů o severu a jeho okrajovém místě ve světové prehistorii," uzavřel výzkumný tým svou studii publikovanou v časopise Antiquity.

Zdroj: dotyk.cz, ancientpages.com