Podle odhadů žila žena přibližně před 2 000 lety a tragicky zemřela ve 28. týdnu těhotenství, přičemž její věk se pravděpodobně pohyboval mezi 20 a 30 lety.

Tajemná dáma byla původně objevena v královských hrobkách v Thébách v Horním Egyptě a pocházela z elitních vrstev thébské společnosti. Mumii našli na počátku 19. století a pochází z doby, kdy vládla Kleopatra a Théby žily čilým ruchem. Mumie byla převezená do Varšavy v prosinci 1826 a původně se věřilo, že jde o ostatky kněze Hor-Jehutiho, a to až do roku 2016, kdy se ukázalo, že jde o nabalzamovanou ženu.

Jak se tvoří rekonstrukce?

Na základě její lebky a ostatků se odborníkům podařilo obnovit dvě vyobrazení jejího vzhledu během života v prvním století před naším letopočtem. Chantal Milaniová, italská forenzní antropoložka z projektu Warsaw Mummy Project, zdůraznila hodnotu kosterních struktur při odhalování informací o tváři jedince. Ačkoli nejde o přesný portrét, jedinečné rysy lebky poskytují poznatky o tvarech a proporcích, což napomáhá případné rekonstrukci obličeje.

Na to, jak rekonstrukce probíhala, se podívejte na videu:

Zdroj: Youtube

Ambiciózní snahy o rekonstrukci její podoby se ujali forenzní umělci a odborníci ve spolupráci s Varšavskou univerzitou. V rámci procesu byly použité 2D i 3D techniky k obnovení rysů jejího obličeje.

Hew Morrison, forenzní umělec, vysvětlil, že rekonstrukce obličeje, která se běžně používá v kriminalistice k identifikaci neidentifikovaných ostatků, nachází uplatnění také v archeologii a historii, kde oživuje pohledy na dávné životy.

Doktor Wojciech Ejsmond, archeolog z Polské akademie věd, zdůraznil význam tohoto úsilí pro polidštění starověkých mumií a připomněl světu, že kdysi šlo o živé jedince s vlastními jedinečnými příběhy a emocemi. Výstava představující rekonstruovanou tvář těhotné egyptské mumie pak byla otevřená vloni v listopadu ve Slezském zemském muzeu v Katovicích a ukázala život, který existoval pod dunami egyptského písku.

Zdroje: www.dailysabah.com, www.dailymail.co.uk