Za jednou záhadou…

Jedinečná místa, ať jde o historii, výtvory lidí nebo přírody najdeme v každém koutě světa. Jedno z nich představil youtuber Praveen Mohan, který se zabývá starověkou historií velmi neotřelým způsobem. Věnuje se dávným záhadám, je zastáncem mimozemské teorie. Zveřejňuje svá videa o starověkých technologiích, která odvysílaly i televizní kanály, o jeho poznatcích byly natočené dokumentární filmy. Objevil třeba nejstarší sluneční hodiny v Indii, vyluštil hinduistické symboly na indických megalitických stavbách…   

Místo, o kterém je řeč, leží v jihovýchodním státě Tamilnádu, ve městě Thirumayan (Thirumayyan). Pyšní se pevností, která byla postavená v roce 1687. Stojí na tisíce let starých skálách. Všechny jsou zvláštní, jedna z nich je přece jen „zvláštnější“. Má oblý tvar připomínající vejce, je hladká a leskne se. Ve výšce tři metry nad zemí má otvor, který kdysi zakrýval kámen. Když před stovkami let zasáhlo oblast zemětřesení, prasknul a ze skály vypadnul…

První otazníky…

O tom, že dnes zející obdélníkový otvor nezakrýval jen tak obyčejný kámen, ale velmi dobře propracované dveře jasně svědčí důmyslné drážky, žlábky a vruby, které mohly být vytesány jen pro jejich osazení. Ty prostor za nimi pevně uzavřely a do skály zapadly tak dokonale, že o nich tamní obyvatelé neměli ani tušení. Co víc, prostor za odpadlými dveřmi není přírodní komora, ale vytesaná místnost. Jak se Mohan domnívá, stavitelé museli použít velmi dokonalou neznámou technologii. Co tam mělo zůstat skryté a proč?

Další neznámé…

Byl pohled, který se kdysi naskytnul prvnímu člověku, jenž si k otvoru postavil žebřík stejný, jako se nabízí návštěvníkům dnes? Klade si další otázku Mohan. Ve skalní místnosti je totiž jen jediný a pouhý lingam na čtvercovém podstavci. Lingam je v podstatě zaoblený sloup. Obvykle se vykládá jako falický symbol plodivé síly boha Šivy. Lidé si totiž cokoli pradávného, co připomíná pohlavní orgán, byť jen vzdáleně, spojovali s intimními partiemi člověka. I tak o význam lingamu historici, filozofové a odborníci, kteří se zabývají náboženstvím léta vedou spory. Nejčastější teorie říká, že jde o symbol mužnosti, další že je symbolem boha Šivy nebo energie.

Další otázkou je, proč by měli dávní stavitelé mít důvod takový symbol ukrývat a zazdít dveřmi? Mohan se domnívá, že v komoře mohly být poklady jako zlato a diamanty. Nebo spíš ukrytá nějaká pokročilá zařízení. Ale možná, jak přiznává, se mýlí. Možná jde skutečně o ten lingam. Není to totiž „socha“, kterou řemeslník vytesal a dopravil do vyhloubené komory. Je to vytvarovaná původní skála a kolem ní pak stavitelé dotvořili prostor.

Následuje video, které Mohan o záhadném lingamu natočil:

Zdroj: Youtube

A otazník poslední

A zbývá ještě jedna otázka. Je lingam ve skále skutečně symbolem, který se mu připisuje? Staroindické texty vyprávějí, že Bůh Šiva sestoupil z nebes a dávné rytiny ho zobrazují jak vystupuje z jakéhosi válce – lusku. Říká se mu Lingodhbhava, což znamená ten, který vyšel z lingamu. Skutečně „fyzicky“ přiletěl Šiva z neznámé planety, aby učil lidské bytosti? Může být lingam ve vytesané komoře zobrazením kosmického plavidla, ve kterém na Zem Šiva přiletěl? Proto měl zůstat utajený? To jsou další z Mohanových otázek. Tamní lidé věří, že ano. Koneckonců Thirumayyam znamená ve starověké tamilštině střed – střed Země, a proto si Šiva zvolil toto místo.

O původu této komory nejsou žádné záznamy, na zdech nejsou žádné texty, symboly, kresby. A jak Mohan říká, nikdo netuší, kdy komora s lingamem vznikla, a zda okolní skály také neskrývají tajné dveře a místnosti. Nemusíme věřit na mimozemšťany ani na výklad hinduistického náboženství. V každém případě je to jedno z míst, které má své nevysvětlené tajemství…

Zdroje: nexusnewsfeed.com, www.imdb.com