Odhaduje se, že pokud by veškerý antarktický led roztál, průměrná hladina moře by se zvýšila přibližně o 70 metrů, což by zaplavilo pobřežní oblasti po celém světě. Města jako Miami, Amsterdam nebo Dháka by zmizela pod hladinou a malé ostrovní státy by byly zcela zatopeny. Nízko položené země, jako je Velká Británie a Uruguay, by utrpěly značnou ztrátu půdy, zatímco v Austrálii by vzniklo obrovské vnitrozemské moře.

Podívejte se na toto video:

Zdroj: Youtube

Stěhování lidí i změny oceánských proudů

Miliardy lidí, přibližně 40 % světové populace, by se nevyhnutelně musely vystěhovat, protože obyvatelé pobřežních oblastí by byli nuceni vyhledat vyšší polohy. Kromě toho by tání antarktického ledu zředilo oceány a ovlivnilo by slanost a pH, což by mohlo vést k narušení mořských ekosystémů a oceánských proudů.

Další důsledky

Proces tání antarktického ledu by byl postupný a trval by desítky tisíc let. Jakmile by led zmizel, obnažená pevnina by odhalila soubor ostrovů, z nichž některé by byly velké. Tento proces tání by měl dopad i na Arktidu, což by způsobilo ústup grónského ledu a přispělo k dalšímu zvyšování hladiny moří.

Kromě toho by se drasticky změnilo zemské klima. Teploty by se zvýšily, což by způsobilo, že by se rozsáhlé oblasti staly neobyvatelnými, narušilo by to ekosystémy a způsobilo by to masové vymírání. Ztráta antarktického ledu by mohla vyvolat dominový efekt, který by vedl k extrémnějším klimatickým jevům a zhoršil by stávající environmentální problémy.

Aktuální hrozba není, ale…

Úplné roztátí antarktického ledu je v dohledné budoucnosti nepravděpodobné. Některé ledovce, jako například ledovec Thwaites, však již nyní vykazují známky nestability, což vyvolává obavy z výrazného zvýšení hladiny moří v příštích desetiletích.

Abychom se vyhnuli takovému katastrofickému scénáři, je třeba naléhavě vyvinout celosvětové úsilí k řešení klimatických změn. Zmírňující opatření, snížení emisí uhlíku a udržitelné postupy jsou nezbytné pro zachování antarktického ledu a ochranu budoucnosti naší planety. 

Zdroje: www.coolantarctica.com, www.amnh.org, www.wired.com