Jako vysvětlení se nabízí řada teorií, od přízemních přes ty fantastické, psychologické až po paranormální. Obviňováni byli zfetovaní hippies, tajné vládní experimenty na kontrolu mysli, podzemní základny UFO a také všechno mezi tím.

Taos Hum

Zdá se, že tyto zvuky byly poprvé zaznamenány na počátku 90. let 20. století. Joe Mullins, emeritní profesor inženýrství na univerzitě v Novém Mexiku, vedl výzkum Taoského humbuku. Na základě průzkumu mezi obyvateli se domníval, že asi 2 % běžné populace jsou "slyšící", tedy ti, kteří tvrdí, že hukot zaznamenali. V domech několika "slyšících" bylo instalováno citlivé zařízení, které měřilo zvuky a vibrace, ale po rozsáhlém testování nebylo zjištěno nic neobvyklého.

Výzkum však ukázal, že neexistuje jen jeden identifikovatelný zvuk Taos Hum, ale několik různých zvuků, které lidé uvádějí. Někteří je popisují jako šumění, jiní jako hučení nebo bzučení. Skutečnost, že ne všichni slyšeli totéž, byla záhadná a naznačuje, že mohli hlásit subjektivní zážitky místo objektivních zvuků.

Záhadné zvuky

Záhadné zvuky samozřejmě nejsou ničím novým a Taos není jediným místem, které je sužováno neznámými zvuky. Ve skutečnosti existují desítky dalších velkých i malých měst, v nichž někteří obyvatelé tvrdí, že slyší něco podivného. Stejně jako může existovat více než jedno vysvětlení pro neidentifikovaná světla na obloze nebo podél obzoru (včetně letadel, mraků odrážejících reflektory, světlometů aut atd.), může existovat více než jedno vysvětlení pro neidentifikované zvuky. Záhadné zvuky se pohybují od vysokého pískotu přes tichý šramot až po slabé dunění a jejich vysvětlení jsou téměř stejně rozmanitá jako zvuky samotné.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Ačkoli některé z těchto záhadných zvuků zůstávají nevysvětleny, mnohé se nakonec přesto podařilo identifikovat. Například v roce 2012 obyvatelé Bornea hlásili, že slyší podivné řvaní nebo chrápání, které začíná velmi brzy ráno a trvá několik hodin až do svítání. Stalo se to dva dny po sobě, což místní obyvatele vyděsilo a zmátlo. Vyšetřování ukázalo, že záhadné zvuky byly způsobeny tím, že nedaleká továrna testovala svůj kotel v době, kdy byl závod uzavřen. V únoru 2014 byl na obloze nad anglickým Coventry zaznamenán záhadný krátce trvající "hlasitý droning", "nadpozemský" zvuk jako ze sci-fi filmu "Den nezávislosti". Obyvatele to zmátlo na míle daleko, ale později se ukázalo, že příčinou bylo neviditelné letadlo.

Některé zprávy o nevysvětlitelných zvucích se později ukázaly jako podvody. Například video, které v lednu 2012 zveřejnila na YouTube mladá kanadská studentka univerzity poblíž Edmontonu v Albertě, obsahovalo podivné zvuky. Studentka žádala o pomoc při jejich vysvětlení. Video se záhadnými zvuky se stalo virálním a nasbíralo téměř 2 miliony zhlédnutí, než se ukázalo, že šlo o pouhý žert. V rozhovoru pro místní noviny pak studentka přiznala, že video natočila, "aby svým přátelům a rodině ukázala, jak je to snadné.... a jak by neměli věřit všemu, co vidí na internetu".

Lidé žijí v neustálém moři hluku kdesi na pozadí, který většinou nevnímáme, dokud nezačneme věnovat pozornost všem zvukům a nesoustředíme se na ně. Ačkoli se mnoho lidí může domnívat, že najít zdroj takového zvuku by mělo být snadné, v praxi to může být velmi obtížné. Existují stovky potenciálních zdrojů hluku, včetně dopravy, lodí, letadel, hmyzu, velkých strojů, větru, nákladních vlaků, těžby a dalších průmyslových odvětví. Není to tak jednoduché jako naslouchat zvuku a jít k němu, dokud nenajdete jeho zdroj.

Zdroje:

strangesounds.org

enigmaplus.cz

strangesounds.org