UFO je zdrojem tajemných myšlenek, které nám vrtají hlavou, již od pradávna. Všemožné fotky a obrazy těchto objektů jsou tomu důkazem. O to víc, že UFO bylo objeveno již na mnoha historických malbách. A tapisérie z roku 1958 je jednou z nich.

Záhada tapisérie z roku 1538

V roce 1538 n. l. vznikla ve městě Bruggy v Belgii tapiserie známá jako "Triumf léta".

Zobrazuje vítězný nástup panovníka k moci. Gobelín však zobrazuje něco mnohem zajímavějšího, co však lze snadno přehlédnout, pokud se nedíváte pozorně. Součástí této tapisérie jsou totiž četné objekty na vyobrazené obloze, které jsou až možná příliš podobné klasickému tvaru UFO.

Město Bruggy je hlavním a největším městem provincie Západní Flandry ve vlámském regionu Belgie na severozápadě země.

Počátky města sahají až do předřímské doby a díky své strategické poloze bylo cílem mnoha invazí.

Pokud se podíváte na horní část tapiserie, zejména na levé straně, můžete spatřit několik černých létajících objektů ve tvaru disku. Ty nesouvisí s žádnými náboženskými obrazy, které se často vyskytují na obloze v jiných dílech středověkého umění.

Někteří historici se domnívají, že tyto objekty symbolizují význam nástupu tohoto panovníka k moci. Mají či mohou být jakousi podporou "božstva", které se panovník těšil.

Prohlédněte si objekty v horní části. Co vidíte?

Otázkou zůstává, odkdy jsou podobné létající objekty ve tvaru disku považovány za symbol božského zásahu? A pokud ano, proč?

Pokud tehdejší lidé takové objekty na obloze viděli, spojovali si létající talíře s božstvím a s "božskými" jevy. Vědci nyní zkoumají, na kolik mohou být odrazem tehdější reality.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Tapiserie se jmenuje "Triumf léta", Bruggy, 1538, a je uložena v Bavorském národním muzeu.

I kdybychom však připustili, že umělec namaloval tyto létající disky jako božský projev, zůstává otázkou, proč se rozhodl, že zrovna objekt ve tvaru disku na obloze má představovat podobnou tématiku. Je to proto, že on sám podobné objekty na obloze viděl?

Obecně lze na mnoha obrazech z té doby najít zvláštní "božská znamení". Ta představovala výjevy jako jsou mraky s paprsky, lidé stojící na plovoucích oblacích či plošinách nebo jiné létající objekty. Zda je to pouhá fantazie těch, jež jsou věřící, nebo se skutečně zakládá na tom, že kdysi viděli na obloze něco podivného, se zatím neví.

Zdroje:

www.infinityexplorers.com

www.ancient-origins.net

sports.yahoo.com