Mumie čínské princezny byla objevena náhodou během natáčení dokumentárního filmu o Hedvábné stezce. Čínští archeologové byli objevem nadšeni – na rozdíl od egyptských mumií je tělo kavkazské princezny zachováno přirozenou cestou!

Zajímavé je, že 4000 let stará mumie nebyla nijak vážně poškozena, jak ukázalo radiouhlíkové datování. Zřejmě ji prospělo klima pod horkým pouštním pískem pouště Taklamakan. Žena přitom byla pohřbena v otevřené rakvi, což umožnilo horkému a suchému vzduchu z pouště volně cirkulovat, takže tělo se přirozeně mumifikovalo.

Podobnost vede archeology k přehodnocení historie

Toto video ukazuje neskutečně zachovalé tělo princezny, jejíž kavkazské krása je patrná na první pohled:

Zdroj: Youtube

Mumie pochází z doby bronzové. Ihned po jejím objevení bylo archeologům jasné, že se jedná o tělo Kavkazanky - dívka měla spletené dlouhé zrzavé vlasy a vysoké lícní kosti. Dlouhé, po tisíce let zachované zrzavé vlasy naznačují indoevropské dědictví. Fyzické zkoumání a analýza princezny podporují teorii, že Kavkazané v Číně žili mnohem dříve, než jsme si mysleli. Také již zmíněné vysoké lícní kosti a vysoko posazený nos naznačují další souvislost se starověkou Evropou.

Historici a archeologové se nyní zamýšlejí nad pravdou o starověké Číně a jejich úvahy vedou až k vzájemnému působení Evropanů a Asiatů před vybudováním Hedvábné stezky napříč Čínou.

Překvapivá zjištění

Oděv krásky z Lulanu napovídá více o společnosti, ve které princezna žila. Odbornice na textil Elizabeth Wayland Barberová zkoumala její látky a porovnávala podobnost designu se severskými, tedy evropskými, kulturami. Hrobové zboží Lulanů naznačuje, že byli pravděpodobně obchodníky s textilem a možná i koženým zbožím. Všechny tyto věci byly nalezeny v jejich hrobkách, jeden muž byl dokonce pohřben s deseti klobouky, z nichž každý měl jiný styl. Některé z dalších mumií mají na sobě kostkovanou vzorovanou tkalcovskou látku.

Zároveň kráska z Lulanu napověděla mnohé o záhadě čínských mumií. Skutečně se ukázalo, že šlo o Evropanku. Pitva provedená na jejím těle odhalila, že její vnitřní orgány byly neporušené. Žena zemřela ve věku kolem 40 až 45 let na rakovinu plic, v jejích plicích byl nalezen suchý prach a saze, které tento úsudek podpořily.

Kdo byla kráska z Lulanu?

Podle vědců - tedy podle jedné z teorií – patřila kráska z Lulanu k lidem, kteří byli potulní obchodníci putující po taklamakanské poušti. V dobových dokumentech byli tito obchodníci popsáni jako lidé, kteří „převyšovali běžnou lidskou výšku, měli lněné vlasy a modré oči a při mluvení vydávali neurvalý druh hluku". I tento písemný pramen je dalším důkazem, že lulanská kráska přišla z Evropy. Navíc mnohé Lulany zdobilo tetování, jež je dalším rysem evropských kultur té doby.

Mumie krásné Lulan byla objevena v roce 1980. Přirozené sucho a slaná půda uchovaly nejen její tělo, ale i těla dalších lidí její kultury, jichž bylo nalezeno celkem asi dvě stě. Žili v několika blízko sebe umístěných osadách podél obchodní cesty.

Moderní doba coby zrcadlo historického nálezu

Protože oblast, kde byly mumie nalezeny, je politicky nestabilní, čínská považovala nález za možný podněcující faktor nepokojů, proto jej tajila. Tarimské mumie jsou kavkazské, což jen podporuje teorii, že lidé žijící v této oblasti nemají tak čínské rysy, jak by se předpokládalo, protože jsou zřejmě potomky Evropanů.

Na další video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Nakonec se však přece jen podařilo k mumiím dostat a Victor Mair, profesor na Pensylvánské univerzitě, spolu s genetikem Paolem Francalaccim teorii skutečně potvrdili. Nyní je jasné, že s e v Číně mísily mnohá národy - lidé z Mezopotámie, údolí Indu, Evropy a dalších neznámých zdrojů. To jen dokazuje, že v Číně byli Evropané nejméně o tisíc let dříve, než konvenční historie uvádí.

Zdroje:

chinesemummies.weebly.com, www.sott.net, www.history101.com/the-beauty-of-loulan/