Tartessos byl po staletí zmiňovaný v řeckých a římských textech, ale jeho skutečná povaha vědcům unikala kvůli protichůdným popisům a nedostatku přesvědčivých archeologických důkazů. Někteří naznačovali, že se jednalo o město, jiní o království nebo dokonce o řeku. Řecký historik Hérodotos se zmiňuje o přístavním městě za Herkulovými sloupy, což vedlo ke spekulacím, že Tartessos mohl být vodní plochou nebo přístavem nacházejícím se v dnešní Huelvě. Tato záhadná společnost, obestřená tajemstvím a mýty, vzkvétala mezi 9. a 5. stoletím př. n. l., než beze stopy zmizela.

Zvláštní zvyk

Jak se však ukázalo, členové této kultury měli zvláštní zvyky. Jak uvedla historička a průvodkyně v La Mata Ana Belén Gallardo Delgadová,nejpřekvapivější je pro mě velmi zvláštní zvyk Tartesů ničit své domy. To znamená, že na všech nalezených místech se chovali stejně: vyprázdnili všechny nádoby a amfory, budovu zapálili a pohřbili. Doufám, že díky novým technologiím se podaří objasnit mnohem více o původu této civilizace a proniknout trochu více do jejího způsobu života. Přítomnost Tartesanů v oblasti Extremadury je díky novým pokrokům v archeologii stále důležitější. Také se předpokládá, že dalších osm mohyl nalezených v oblasti Badajozu by mohlo být tarteskými stavbami, podobnými těm, které již byly vykopány."

Co o této civilizace víme dnes?

Dnes se díky pokračujícímu výzkumu a vyspělé technologii daří odhalovat stále více informací o této ztracené civilizaci a jejím významu v dějinách Iberie. Tartessos je nyní chápán jako civilizace, která vznikla smíšením původních obyvatel, Řeků a fénických kolonizátorů na Pyrenejském poloostrově. Rozvíjela se díky bohatým zdrojům kovů a prosperující obchodní ekonomice.

Archeologové se původně domnívali, že se Tartessos soustředil v okolí andaluského údolí Guadalquivir. Nedávné nálezy v údolí Guadiana u španělských hranic s Portugalskem však rozšířily znalosti o dosahu Tartessosu. V celém Španělsku bylo identifikováno více než 20 lokalit Tartessos, přičemž v údolí Guadiana proběhly tři velké vykopávky: Cancho Roano, Casas de Turuñuelo a La Mata.

Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Tajemství tří chrámů

Cancho Roano, odkryté v roce 1978, odhalilo pozůstatky tří po sobě jdoucích tartessovských chrámů, z nichž každý byl postavený na předchozím a všechny směřovaly ve směru východu slunce. Přibližně na konci 5. století př. n. l. obyvatelé prováděli rituál, při němž konzumovali zvířata, jejich zbytky odhazovali do centrální jámy, chrám zapálili, utěsnili hlínou a poté místo opustili. Překvapivé je, že artefakty uvnitř, včetně železných nástrojů a zlatých šperků, se navzdory požáru pozoruhodně zachovaly.

Casas de Turuñuelo, objevený v roce 2015, je nejzachovalejší protohistorickou stavbou v západním Středomoří a byl svědkem největší zvířecí oběti v regionu. Byl rovněž vypálený a zapečetěný hlínou stejně jako Cancho Roano. Pokročilé stavební techniky a cenné materiály dovezené z různých středomořských zdrojů naznačují její okázalost a symbolickou demonstraci moci.

Nové technologie, jako je fotogrammetrie, umožňují archeologům virtuálně rekonstruovat ruiny Turuñuelo, což poskytuje pohled na stavební metody, materiály a tarteskou kulturu. Lokalita La Mata, nalezená v roce 1930, má s ostatními dvěma zajímavé podobnosti a je příslibem dalších odhalení.

Tarteské hrobky v údolí Guadiana

Zatímco otázka zániku Tartessosu před 2 500 lety zůstává záhadou, probíhající výzkum se snaží pochopit společenský a kulturní dopad této civilizace. Objev možného tarteského přístavu v Huelvě by mohl poskytnout důležité informace o jejich obchodní síti. Klíčem k odhalení této záhadné kultury jsou navíc tarteské hrobky v údolí Guadiana.

Při zkoumání divů vytvořených Tartesiany jsme konfrontováni s poznáním, že vyspělá supercivilizace vzkvétala a poté zanikla a zanechala po sobě lákavé fragmenty své existence. S každým novým archeologickým odhalením se přibližujeme k pochopení významu Tartessosu ve starověkém světě a tajemstvím, která se skrývají v jeho ruinách.

Zdroje: www.iflscience.com, www.bbc.com