Většina středověkých teenagerů do školy nechodila

Protože byly časté sňatky v mnohem nižším věku, než je tomu dnes, máme někdy za to, že z dětství skočili mladí hned do chomoutu. Pravdou je, že sňatky po 14 roce života byly akceptovatelné, ve skutečnosti k nim nedocházelo často.

Vyšší vzdělání či církevní služba se dospívajících týkala jen výjimečně. Teenageři byli dostatečně mentálně schopní i fyzicky silní na to, aby dokázali zastávat nejrůznější práce a stali se tak zdrojem příjmu pro rodinu.

Práce dětí i teenagerů ve středověku

Dětská práce byla zcela běžná, a ne všechny děti chodily do školy. Pomocné práce v domácnosti vykonávaly děti už od šesti let, ale i tehdy měli jejich rodiče dost pochopení na to, aby děti dostaly práci takovou, které byly schopny. Nakonec cílem přeci bylo mít z jejich činnosti užitek! Kolem gruntu i chudší domácnosti bylo vždy dost práce, kterou děti mohly zvládnout, a tak se staraly o drůbež, kozy či ovce a začínali se učit i dalším dovednostem. S přibývajícím věkem děti zastávaly i fyzicky náročnější práce a okolo puberty už byli dospívající schopni vykonávat většinu práce dospělých.

Teenageři středověku také procházeli pubertou

Ze záznamů z různých částí Evropy se dozvídáme, že poslat dospívající mladíky i dívky do služby nebylo jen žádoucí po finanční stránce rodiny, ale mnozí rodiče tímto způsobem řešili vzdorovité chování pubertální mládeže. Služba se tak stala nejen zdrojem příjmu, ale jakéhosi vzdělání a způsobu, jak naložit s dospívajícími, kteří dávali doma rodičům zabrat. V některých zemích proto docházelo k jakési výměně. Teenageři byli posílání do služby tam, kde jim mohli za práci zaplatit, ale také do domu příbuzného. Místo vlastního dítěte tyto rodiny zas daly práci jiným mladistvým.

Středověk teenagerů byl temný

Teenageři se stali součástí nové domácnosti. Byli zde ubytovaní, stravovali se a často také pečovali o členy domácnosti. Měli proto úzké vztahy s rodinou či pánem domu. Díky tomu vznikl prostor pro loajální pouto, ale také možnost dospívající využívat i zneužívat. Tím trpěly samozřejmě více dívky. Většina teenagerů se potácela mezi oddaností a strachem.

Odloučení od rodiny bylo pro dospívající ve službě těžké. Často byli negramotní, a proto de facto neexistoval kontakt s rodinou. Navíc sloužili často i daleko od rodného domu. Teenageři ve středověku byli díky tomu vydáni na pospas, a když pán chtěl, rád toho využil.

Služba nebyla jen vhodná, ale také nutná k získání zkušeností a znalostí. Dívky i mladíci se učili řemeslům, což mohlo být pro rodinu velké plus. Řemeslníci byli nejen lépe placení než pomocníci na statku či v lese, ale také se těšili určité vážnosti.

Středověk byl také plný her

I když se naše představa o velmi těžkých podmínkách středověku jistě zakládá na pravdě, teenageři měli čas i na zábavu. Běžné byly různé hry jako například kostky, ale služebnictvo mělo možnost účastnit se a uvolnit se během svátků, hodů či dožínek. Také o nedělích se nevykonávaly práce na poli či řemesla. To se sice nevztahovalo na službu, ale krátká úleva od práce byla běžná i ve středověkých podmínkách. Celkově byl život mnohem pomalejší, než jsme zvyklí dnes. Východ a západ slunce i špatné počasí a střídání období určovaly, kdy mohla být práce vykonávaná.

Podívejte se na video v angličtině o všech možných zábavách, které byly možné ve středověku.

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.bbc.com, www.thoughtco.com