Středověká společnost se k nastávajím maminkám snažila chovat ohleduplně, protože se věřilo, že psychická rovnováha těhotné ženy přispěje k silnějšímu zdraví dítěte. A nejen ke zdraví. Maminka se měla obklopovat krásnými předměty, aby se jí narodilo krásné miminko. Její okolí dobře znalo základní poučku: "Nikdy neházej před těhotnou ženu myš nebo žábu!" Šok z pohledu na ošklivé zvíře se totiž mohl přenést z matky na plod a narozené dítě by pak bylo ustrašené. V horším případě by dokonce samo připomínalo obludu.

Proč je dítě ošklivé?

Francouzský lékař Ambroise Paré (cca 1510 – 1590) popsal případ, kdy se ženě narodilo nezvykle chlupaté dítě. Podařilo se mu dohledat příčinu: matka při početí hleděla na obrázek Jana Křtitele oděného do zvířecí kůže, takže i její dítě nabylo zvířecích rysů. V další poznámce Paré vylíčil, kterak jeden dvouhlavý žebrák nebyl vpuštěn do města, protože se radní obávali, že by vystrašil místní těhotné ženy. Panovala obava, že by se pak ve městě rodily dvouhlavé děti.

Velká pozornost byla ve středověku věnována jídelníčku. Jde o velmi populární téma, které se mezi těhotnými hojně řeší i dnes, jen ten seznam doporučených potravin se poněkud pozměnil. Michele Savonarola, dvorní lékař zámožné italské rodiny Este, napsal v 15. století o těhotenství celý spis.

"Je důležité zaobírat se kvalitou i kvantitou výživy, která je jistě prvním a nejdůležitějším základem obou životů, a zejména života dítěte," uvádí Savonarola a my s touto pokrokovou tezí nemůžeme nesouhlasit.

Nepij vodu, narodilo by se ti děvče

V čem se už ale s italským lékařem neshodneme, je jeho víra, že určitý jídelníček dokáže ovlivnit pohlaví vyvíjejícího se embrya. Ve středověku mívali rodiče (respektive otcové) značný zájem o chlapce. A protože byl mužský princip už od antiky spojován s "teplým a suchým" temperamentem, těhotná žena měla jíst co nejvíce "teplých a suchých" potravin, aby se plod vytvaroval do silného a zdravého klučiny.

Savonarola nastávajícím maminkám radil upřednostnit pšeničný chléb před chlebem upečeným z otrub, vyhýbat se smaženým rybám a mírnit se v konzumaci sladkého ovoce. K pití doporučoval červené víno. "Pozor na pití studené vody, ta plodu neprospívá, a zejména v našem regionu způsobuje celé generace děvčat. Raději pijte víno," radil lékař, jehož by dnešní maminky na diskuzních fórech nejspíš virtuálně rozcupovaly.

Někdy se stane, že se dítěti nechce ven a nastávající matka o pár dnů až týdnů přenáší. Středověk měl pro tyto případy "zaručené" rady, jak porod vyvolat. Mamince se například podával pepř, aby miminko "vykýchla". Když to nezabralo, měla sníst máslo, do kterého napřed vyryla čarovnou formuli.

Šťastný průběh porodu pak nejčastěji zajišťovaly modlitby a ochranné amulety. Na nic jiného se v daném období maminky bohužel spoléhat nemohly.


Zdroje: healthyway.com, www.medievalists.net