Výchova

Teje žila ve starém Egyptě v období okolo 1398–1338 př. Kr. Narodila se bohatému vlastníkovi půdy v hornoegytském městě Akhmim. Podle dochovaných záznamů její otec sloužil jako kněz, matka zastávala důležité role při náboženských rituálech. Dokonce archeologové předpokládají, že otec a možná dokonce oba rodiče nebyli egyptského původu. Rodina Teje do velké míry formovala a vychovala z ní energickou, vzdělanou a sebevědomou ženu.

Mocná královna

Ve věku dvanácti let byla provdaná za faraona Amenhotepa III. z 18. dynastie, který vládl v letech 1417–1379 př. Kr. Za jeho panování, které trvalo téměř 39 let, došlo v Egyptě k velkému stavebnímu rozmachu, ekonomické prosperitě a země si užívala klidu bez větších válek. Vše díky dobré zahraniční a vnitrostátní politice a především diplomacii, na kterou měla velký vliv právě královna Teje. Dokonce bylo její jméno zmiňováno na úředních aktech společně se jménem jejího manžela, což se běžně nestávalo.

Faraon Amenhotep III. své hlavní manželce Teje věnoval řadu svatyní a zasvětil jí chrám v Sedeinga v Núbii , kde byla uctívaná jako forma bohyně Hathor. Pro výlety na královské bárce bylo vystavěno monumentální umělé jezero nesoucí její jméno. Požívala velké vážnosti a úcty, což dokazují tituly Princezna dědička, Velká královská manželka, Paní dvou zemí či Královna Horního a Dolního Egypta.

Vliv i po smrti manžela

Po smrti manžela faraona Amenhotepa III. náležel Teje titul Královna matka. Šestnáctiletý syn Achnaton, který trpěl nemocí králů epilepsií, se stal faraonem a přijal jméno Amenhotep IV. Jeho první manželkou byla krásná Nefertity. Dá se předpokládat, že Teje ovlivňovala i jeho vládnutí. Podílela se také na výchově svého vnuka - budoucího faraona Tutanchamona, který se narodil z incestního manželství Tejiných dětí Achnatona (faraona Amenohotepa IV.) a dcery Kije (druhé manželky faraona, který byl zároveň jejím bratrem). Teje se dožila na svoji dobu úctyhodného věku šedesáti let.

Zdroj: Youtube

K životnímu příběhu přibyl i reálný obraz

Podoba Teje byla donedávna známá pouze z odkrytých archeologických materiálů. Po ztotožnění jejích mumifikovaných pozůstatků a s pomocí moderní počítačové technologie egyptolog a umělec Curtis RyanWoodside rekonstruoval její tvář. Životní příběh královny Teje už známe, jak tedy opravdu vypadala?

Byla by v dnešní době považovaná za krásnou?  

S určitostí se dá říct, že by její obličej v dnešní době patřil mezi krásné.
Hluboké, zvídavé a výrazné oči jsou i dnes atributem krásy. Jejich dominantu v obličeji podtrhuje husté a vysoce klenuté obočí, které svědčí o vysokých životních cílech a ambicích. Co by v dnešní době mnohá kráska dala za její plné, smyslné a velké rty.

Vystupující a špičatá brada vypovídají o nezávislosti, rozhodnosti a rozvážnosti. Takové vlastnosti by si každý jistě přál. Rovný a souměrný nos je známkou vytrvalosti a jasných cílů. Vysoké čelo královny naznačuje chytrost a inteligenci, což je předností každé krásky.

Při zkoumání archeologové zjistili, že měla zuby v dobré kondici, přestože zemřela v šedesáti letech. To svědčí o dobré výživě, která se odrazila i na celkovém zdraví.

Rudohnědé, vlnité, husté a dlouhé vlasy, které se zachovaly na mumifikovaném těle, jen dotváří krásu a půvab vlivné, chytré a ambiciózní královny Teje. Dokonce pramen jejích vlasů byl nalezen v pohřební komoře vnuka Tutanchámona, který zřejmě svoji babičku velice uctíval.

Krásná, chytrá a úspěšná

Egyptská královna Teje žila od dětství v blahobytu, dostatku a přepychu. Její přirozenou krásu doplňovaly drahé šperky, ozdoby, nákladné šaty a hlavně líčidla. Ve své době jistě patřila mezi krásné ženy. Rozhodně by se svojí krásou obstála i dnes.

Zdroje: www.youtube.com, www.ancient-origins.net, www.starovekyegypt.net