Na základě odtajněných fotografií zpravodajských služeb Spojených států archeologové odhalili v dnešní Sýrii první město na světě. Tato starověká metropole, známá jako Tell Brak, vznikla více než 4 000 let před stavbou ikonických egyptských pyramid. Alespoň taková je názor antropologa doktora Jesse Casana, podle nějž tento ohromující objev nabízí pohled do dosud neznámé kapitoly vývoje lidstva. Tell Brak vznikl původně jako malá osada v 7 tisíciletí př. n. l., ale během 4 tisíciletí př. n. l. se vyvinul v jedno z největších měst v Horní Mezopotámii, ještě dříve než známější města v jižní Mezopotámii, například Uruk a Ur.

Prosperující město mělo vynikající polohu

Podle deníku Mirror odhalily vykopávky v Tell Braku prosperující městské centrum, v němž kdysi žilo přibližně 40 000 lidí. Strategická poloha lokality mezi Mezopotámií a Anatolií pravděpodobně přispěla k její prosperitě. Doktorka Augusta McMahonová, přední archeoložka z Cambridgeské univerzity, označila objev za "výjimečný nález", který revolučním způsobem mění naše chápání rané urbanizace.
Deník Express uvádí, že tato zjištění umožnila pokročilá analýza satelitních snímků z období studené války, která poskytla jedinečný pohled na starověké civilizace. Doktor Jason Ur, archeolog z Harvardovy univerzity, zdůraznil význam těchto snímků: "Rozlišení je ohromující... Vidíte všechno. A to je sen každého archeologa."

Blízký východ byl mnohem vyspělejší

Doktor Casana věnoval studiu starých špionážních fotografií Blízkého východu několik let. Je přesvědčen, že snímky z doby před 50 lety by mohly přinést velmi důležité odpovědi, protože v době jejich pořízení byla krajina na Blízkém východě mnohem méně industrializovaná.

"V době, kdy byla tato oblast významná, se v ní vyskytovaly velké množství lidí: Podařilo se nám zdokumentovat něco kolem 10 000 dosud neznámých archeologických nalezišť, která za 150 let práce archeologů na Blízkém východě nikdo nikdy nezdokumentoval."

Město vzkvétalo a kolem roku 2600 př. n. l. bylo přejmenováno na Nagar, hlavní město regionálního království. Leželo v místě, kde nachází oblast Blízkého východu známá jako Úrodný půlměsíc. Když vyvrcholila doba ledová. Tato oblast se stala úrodnou. Dávní lidé se zde začali usazovat, pěstovat a chránit své plodiny a stali se z nich zemědělci.

Konec města způsobili Asyřané

Ve videu na YouTube, které sdílel deník Mirror, Dr. McMahon dále vysvětluje dopad tohoto objevu: "Mohli jsme ho vidět od samého počátku jako malou osadu a pak sledovat, jak se rozrůstá... Bylo to, jako bychom tam byli a sledovali to." Tato úroveň detailů umožňuje badatelům poskládat příběh vývoje Tell Braku v čase a získat vhled do sociální, ekonomické a politické dynamiky tohoto raného města.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Nagar s rozlohou 800 x 600 metrů byl jedním z největších v oblasti. Prosperoval pod vládou různých národů až do roku 1300 př. n. l., kdy byl zničen Asyřany.

Špionážní snímky zafungovaly po letech

Odhalení Tell Braku jako prvního města na světě zpochybňuje dosavadní představy o urbanizaci a lidském pokroku. Ukazuje, že složité společnosti schopné budovat impozantní města existovaly dávno předtím, než se v Egyptě zformovaly pyramidy. Využití špionážních satelitních snímků z dob studené války k odhalení tohoto starověkého tajemství podtrhuje potenciál technologií v archeologii a potřebu inovativních přístupů k odhalování naší minulosti.

O objev, starší než pyramidy, poskytuje nový pohled na počátky civilizace a zdůrazňuje význam pokročilých zobrazovacích technik v archeologii. Jak vědci pokračují ve zkoumání a reinterpretaci naší historie, je zřejmé, že pod písky času stále čeká mnoho záhad na rozluštění.

Zdroje: www.mirror.co.uk, www.express.co.uk