Fenomém Lilith: Může za náhlá úmrtí kojenců?

Tomáš Mrzena | 5. 6. 2013
Může Lilith za náhlá úmrtí kojenců?
Lilith byla údajně první stvořenou ženou. Nakonec se ale vzepřela boží vůli a nahradila ji Eva.
Adam a Eva ochutnali zakázané ovoce a pykali. Navedla je prý Lilith v podobě hada.

Syndrom náhlého úmrtí kojence je něco, s čímž si moderní věda stále neví rady. Lékaři netuší, proč určité procento novorozenců bez zjevné příčiny umírá ve spánku. Vysvětlení možná leží ve starých legendách.

Říká se jí temná bohyně nebo Černá Luna a táhne se jako hrozivá červená nit lidskými dějinami. Přestože se o ní téměř nemluví, zmínky o její existenci můžeme najít v řadě pradávných civilizací.

Eva nebyla první žena

Prvně se o této postavě v náznacích zmiňuje sumerská a mezopotámská mytologie. Do našich časů se ale dochovala pouze zmínka o tom, že šlo o služku bohyně Inanny.

O poznání více informací pochází od prvních židovských mystiků a spiritistů. Podle nich nebyla první stvořenou ženou Eva, ale právě Lilith. Stejně jako Adam pocházela z prachu země. Byla to divoká a nezávislá žena, která se odmítla podrobit vůli boha i muže.

Vypráví se, že Adam a Lilith nedokázali žít v míru, neboť Lilith odmítla při souloži zaujmout polohu, při níž měla ležet pod Adamem. Na jeho naléháni odpověděla: „Proč bych měla ležet na zádech? I já jsem byla stvořena ze země a jsem ti rovna!"

Adam se ji chtěl zmocnit násilím, a tak Lilith pochopila, že s ní nebude nikdy jednat jako s rovnocennou bytostí. V zoufalství vyslovila nevyslovitelné jméno boží, vznesla se a zmizela. Adam prosil boha, aby mu ji pomohl najít. Bůh tedy poslal archanděly Michaela, Gabriela a Nataela, aby ji přivedli. Našli ji u Rudého moře, kde se mezitím stala nevěstou démonů a plodila s nimi řadu dětí. Nebeští vyslanci jí předali boží varování, že pokud se nevrátí, tak denně zemře sto jejích démonických potomků. Lilith však odmítla a definitivně propadla peklu. Podle některých tvrzení se tento příběh měl objevit i v bibli, ale na poslední chvíli byl vyřazen.

Proč zabíjí kojence?

Přesto se temná bohyně v bibli objevuje. Podle mnohých byla oním hadem, který Adamovi a Evě podal osudné jablko. I proto je v pozdějších dobách často zpodobňována jako napůl žena a napůl had.

Vyhnání Adama a Evy z ráje ale pro ni bylo jen malou náplastí. Aby se pomstila za smrt svých nesčetných démonických dětí, začala zabíjet potomky Adama a Evy a prý tak činí dodnes. Důkazem o této teorii je podle jejích vyznavačů právě syndrom náhlého úmrtí kojence. Moderní věda vyvinula na ochranu monitor dechu, ale staré legendy znají ještě jeden návod na obranu. Lilith prý třem archandělům, které pro ni poslal bůh, přísahala, že „když zahlédnu vaše jména nebo znamení, nechám to dítě být." I proto se v minulosti často dávaly dětem do kolébky medailonky s obrázky a jmény andělů. Dnes už tak činí málokdo. Možná je to škoda.